Gå til sidens hovedinnhold

Smarte strømmålere, et eksperiment med barn og unges liv?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er noen etiske problemstillinger jeg savner i den skolepolitiske debatten! Jeg synes det er et etisk dilemma når politikere har tillatt å ta i bruk trådløs teknologi i barnehager og skoler, all den tid det er forskning som viser at den mer-strålingen vi får mer og mer av gir helseskader på sikt.

Vi er i stand til så mye i dag, at det stadig oftere blir nødvendig å spørre hva vi ikke skal gjøre. Vi er opptatt av teknologi og kvalitet, men glemmer å spørre hva formålet med og verdien av tjenestene er? Det er kanskje ikke alt som er mulig som skal og bør gjøres? For hvorfor må små barn i barnehagene og skolene bli utsatt for mikrobølgestråling og enda mer elektromagnetiske felt fra trådløs teknologi, når det fortsatt går an å kable? Er det nok en gang økonomi, som skal styre våre valg i rike Norge, og/eller ønsker om å være best, først, størst og smartest som er førende for våre myndigheters valg på vegne av våre barn og unge?

Smarte strømmålere, AMS, installeres nå i alle hjem, barnehager, skoler og for øvrig alle bygg. Er det er eksperiment med barn og unges liv vi nå er vitne til? Selvsagt! Produktutviklere, IKT-bransjen, ivrige selgere og overbeviste politikere ønsker en grønnere utvikling, og alt det som selges som smart-teknologi fremheves også som nødvendig, økonomisk lønnsomt og selvsagt bærekraftig. Men er det det?

De store mulighetene teknologien gir, bidrar selvsagt til flere etiske dilemmaer i barnehage og skole akkurat som det gjør innen moderne medisin! Derfor bør det være tid for debatter også om stråle-temaet, hvor vi tør ta fatt i de påståtte negative konsekvenser. Det kan være smart å stille noen flere spørsmål før store investeringer, som kanskje må reverseres, er gjort. Ønsker å minne politikere om føre-var-prinsippet, og om Grunnlovens miljøparagraf § 112, hvor det bl.a. står; «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Er det ikke da på sin plass å se nærmere på alle de appeller og bekymringsmeldinger som er kommet fra leger og forskere i andre land, hvor de advarer mot stråling fra trådløs teknologi, AMS og 5G m.m.? Dere vil vel prioritere å forebygge god helse fremfor teknologi som kan gi helseskader? Anbefaler alle som er opptatt av barn og unges helse å følge bloggen til Einar Flydal, samt å lese boken Kritiske blikk på skolen.

Kommentarer til denne saken