Smarte strømmålere, ville trolig ikke blitt innført i dag hadde våre myndigheter bare visst om konsekvensene

NYE STRØMMÅLERE: Men el-overfølsomme kan få beholde gamle løsninger etter søknad og legeattest

NYE STRØMMÅLERE: Men el-overfølsomme kan få beholde gamle løsninger etter søknad og legeattest

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hva vet folk flest om elektromagnetisk stråling, helsevirkninger, og de nye strømmålerne som vil bli installert i hele Norge innen utgangen av 2019? Kanskje ikke veldig mye.

DEL

Meninger 

Foredragsholdere på et møte i regi av FELO, foreningen for el-overfølsomme og Folkets strålevern for ca. 2 år siden, hvor også politikere var til stede, var Einar Flydal, pensjonist fra Telenor og NTNU, og Odd Magne Hjortland, EMF-Consult. De delte sin kunnskap om «elektrotåka», som de nå kaller den nye store miljøsaken, og den nye store helsesaken.

- Nei, trådløst er ikke harmløst!  Dette var den klare konklusjonen til Einar Flydal. Han hadde mer enn 30 år bak seg innen telekom og IKT da han som pensjonist bestemte seg for å grave i forskningen rundt stråling og helseskader.

- Det som først og fremst gjør hele dette temaet ubegripelig for politikere og folk flest, er at ekspertene er så uenige. Hvordan kan det annen hver gang komme forskningsrapporter som forteller at mobilbruk er trygt, og så uka etter en rapport som forteller at det er farlig?, spurte Flydal.

Her ligger mye av nøkkelen, forklarte han: «Da strålegrensene i Vesten ble laget, var det de akutte forbrennings- og varmeskadene man så i forsvaret som man var mest opptatt av å unngå. Det er disse skadene som dagens strålegrenser fortsatt skal beskytte mot. Statens strålevern, (SSV) og den tyske stiftelsen ICNIRP, som foreslår grensene som vi følger også i Norge, har ikke en gang ambisjoner om å beskytte oss f.eks. for langtidseffekter av kontinuerlig, svakere stråling som vi nå er omgitt av pga ny trådløs teknologi».

Men der er nok solid forskning som viser at alvorlige helseproblemer oppstår også ved langt svakere stråling, forklarte Flydal. Denne forskningen avviser SSV fordi den ikke passer inn i disse «museumsvokternes verdensbilde». Den nye kunnskapen bygger på cellebiologi. Det er to fagverdener som kolliderer. De kjemper mot cellebiologienes langt bedre forståelse for hva som faktisk skjer ved f.eks. mikrobølget stråling fra mobiler og trådløse nettverk. Vi snakker jo om at selve livets kjerne – cellene – er under et slags angrep. Da skapes det økt risiko for en hel vifte av ulike lidelser som er på frammarsj i vårt samfunn, fra DNA-skader, ME, Altzheimers, hjertearytmier – alt etter hvor i kroppen cellenes reaksjoner settes i gang.

 - Dette er den nye miljøtragedien, hevdet Flydal. Vi ser nå tegnene både i helsestatistikk og i undersøkelser av trær, fugler og insekter. Det vi driver med nå, er ikke bærekraftig!

Flydal hadde ikke mye positivt å si om de nye strømmålerne. De er første trinn i en plan for «SmartNett», en visjon fra USA rundt år 2000, som først og fremst springer ut av den skrøpelige situasjonen i strømforsyningen der, samt drømmen om å bruke markedet og Internett for å skape en ny økonomisk giv samtidig med mindre forurensning. Dette er også blitt EU-politikk. Målerne er første trinn, men mange land er ikke med. I dag har dette vist seg så dyrt og dårlig, at skulle beslutningen vært tatt nå, ville det hele vært skrinlagt. Her ligger veien klar for større strømforbruk og store sikkerhetsproblemer. Taperne blir forbrukerne og dagens strømnettselskaper. Vinnerne blir nye, lette globale monopolister, mente Flydal. I tillegg kommer strålingsproblemene.

Odd Magne Hjortland fra firmaet EMF-Consult AS i Drammen, som driver med målinger og bistand for å få ned strålingsnivå i bygg, orienterte om teknologien og strålingsproblemer: AMS kommuniserer trådløst. Det vil øke strålingseksponeringen for alle, og dermed også generell sykelighet som følger av slik eksponering.

For el-overfølsomme fins det muligheter for å få beholde gamle løsninger etter søknad og legeattest, men de kan risikere at de blir syke fra andres AMS-installasjoner. Det fins andre løsninger enn trådløst, men de har også sine ulike ulemper. Det er kraftselskapene som eier nettet og målerne. Vi står som forbrukere ikke fritt: Staten har vedtatt at AMS skal inn i alle bygg i løpet av 2019. Er dette greit når det mest sannsynlig truer folkehelsa? Hva mener våre politikere, men også leger? Har de nok kunnskap i dag til å si at dette ikke medfører helse-plager/-skader på sikt? Hvorfor følges ikke føre-var-prinsippet når så alvorlige konsekvenser er fremmet av leger og forskere i mange land (se kilder i Flydal sin blogg), men ennå ikke her i Norge? Hvorfor får vi ingen offentlig debatt om dette viktige temaet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags