Uverdige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Færder

Man bør granske nærmere hvordan det kan ha seg at Færder kommune kan ha slik lav bemanningsfaktor uten at dette går ut over minstemål av forsvarlig helse- og omsorgstjenester og et forsvarlig arbeidsmiljø og da helst på en måte som gjør at omsorgstrengende føler de blir ivaretatt på en god måte og ansatte opplever arbeidsglede som smitter over på dem de er satt til å ivareta, skriver Tom Olav Madsen.

Man bør granske nærmere hvordan det kan ha seg at Færder kommune kan ha slik lav bemanningsfaktor uten at dette går ut over minstemål av forsvarlig helse- og omsorgstjenester og et forsvarlig arbeidsmiljø og da helst på en måte som gjør at omsorgstrengende føler de blir ivaretatt på en god måte og ansatte opplever arbeidsglede som smitter over på dem de er satt til å ivareta, skriver Tom Olav Madsen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFærder Arbeiderparti har i anledning presseoppslag vedrørende skandaløse forhold vedrørende tjenestetilbudet innen helse- og omsorgstjenesten i Færder kommune bedt om en redegjørelse i kommunestyret om tjenestetilbudet holder mål.

Grunnlaget for saken er at avtalt tjenesteutførelse ved hjemmebesøk innen hjemmetjenesten ikke ble utført, hvilket medførte en særdeles nedverdigende opplevelse for bruker. I andre tilfeller kan det være alvorlige tjenestefeil eller tjenesteforsømmelse. Risikoen for slike feil og forsømmelser øker når personalet har for mange arbeidsoppgaver som skal utføres innenfor tildelt tidsramme, noe som ikke er uvanlig i denne type tjenester. Når rådmannen gjennom sitt innlegg Ti TB skyver de ansatte ønsbergs Blads beskrivelse av helse- og omsorgstjenester i Færder kommune i TB skyver de ansatte foran seg, sogar skryter av deres heroiske innsatsvilje fremstår dette mer som mangel på vilje til å tak i avvik og erkjenne reell underbemanning.

Sannsynligheten for sistnevnte er stor all den tid det er påvist at Færder kommune har en oppsiktsvekkende lav bemanningsfaktor målt i forhold til andre kommuner i Vestfold og i landet forøvrig. Man bør derfor granske nærmere hvordan det kan ha seg at Færder kommune kan ha slik lav bemanningsfaktor uten at dette går ut over minstemål av forsvarlig helse- og omsorgstjenester og et forsvarlig arbeidsmiljø og da helst på en måte som gjør at omsorgstrengende føler de blir ivaretatt på en god måte og ansatte opplever arbeidsglede som smitter over på dem de er satt til å ivareta.

Sett utenfra og i et brukerperspektiv er det et stort problem at ledere på alle nivåer har en lei tendens til å underrapportere reelle ressursbehov. Ledere er flinke til å gi inntrykk av at alt er i sin skjønneste orden selv om bruker og pasient lider under mangel på de mest selvsagte tjenester i og utenfor institusjon.

Tom Olav Madsen

Tom Olav Madsen

Det er svært mange flere eksempler på dette enn det som blir kjent gjennom pressen. Årsaken til det er at man som bruker, pasient eller pårørende ikke tør å varsle.

Det største problemet er likevel at ledere på høyeste nivå har for uvane å tåkelegge ressursbehov gjennom en utstrakt fiksekultur der den enkelte leder har behov for å vise til gode resultater i form av effektive tjenester, les lave kostnader og at busjettrammer ikke overskrides, uten tilstrekkelig åpenhet og dokumentasjon på opplevd tjenestekvalitet basert på en god kultur for varsling som gir trygghet og ikke frykt og som gir politikerne etterrettelig informasjon om tjenesten er god eller dårlig.

Her er det generelt et enormt forbedringspotensial i kommunene og åpenbart spesielt i Færder kommune. Her er eksempler på at interne rapporter om alvorlige mangler og feil i tjenestetilbud ikke tas tak i da det i slikt varsel ikke er benyttet ordet bekymringsmelding og av den grunn ikke er tatt tak i og fulgt opp. Slik forklaring har rådmannen gitt til TB og da er det ikke rart at avviksoppfølgingen blir dårlig. Dette kan ikke forstås på annen måte enn at det er en alvorlig ukultur knyttet til kommunens system for oppfølging av bekymringsmeldinger som nødvendigvis skaper utrygghet for brukere og pasienter samt frustrasjon og mistrivsel blant kommunens ansatte.

Samtidig må det bli slutt på at ledende politikere skjønnmaler tingenes tilstand og henviser til effektivisering der denne strikken for lengst er strukket for langt.

Det er åpenbart behov for at ledere på høyeste administrative nivå og kommunepolitikere er sitt ansvar bevisst med tanke på eldrebølgen som nå treffer oss og at hjelpetrengende ikke drukner i denne bølgen i form av underbudsjettering, underrapportering og fiksing med utilstrekkelig og dårlig tjenestetilbud som resultat. Jeg er redd det lokalpolitiske flertallet ikke er sitt ansvar bevisst. Dette manifisterer seg i deres innbitte motstand mot innføring av eiendomsskatt for finansiering av blant annet en tilstrekkelig og kvalitativt god eldreomsorg.

Det er å håpe at den gjennomgangen Færder Arbeiderparti nå har bedt om blir faktabasert og at det gis god forklaring på hvordan Færder kommune kan ha en slik unormalt lav bemanningsfaktor uten at dette går ut over nødvendig tjenesteomfang og tjenestekvalitet. Det bør tas avstand fra bortforklaringer og henvisninger til effektivisering i form av fremtidig ny teknologi når behovet er godt kvalifiserte og mange nok ansatte, varme hender og reell medmenneskelig nærhet og omsorg i et omfang som gir tjenestemottakerne trygghet og trivsel. Digitalisering er og blir i all framtid kun hjelpemidler – god faglig tjeneste og omsorg kan ikke digitaliseres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags