Hvis Tønsberg ikke har plass til syke, må det kjøpes plasser utenfor kommunen

BER OM PRIOIRTERING: Pasientombud Torunn Grinvoll mener influensa og beinbrudd dukker opp hver år, og ikke bør komme overraskende på helsevesenet.

BER OM PRIOIRTERING: Pasientombud Torunn Grinvoll mener influensa og beinbrudd dukker opp hver år, og ikke bør komme overraskende på helsevesenet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En slik løsning er ikke optimal, men et eksempel på en måte å løse et akutt problem.

DEL

KommentarI Tønsbergs Blad gir pårørende til en eldre dame som er innlagt ved Sykehuset i Vestfold uttrykk for å være «rasende på kommunen» fordi kommunen vil sende pasienten rett hjem fra sykehuset. De pårørende mener hun bør få en rehabiliteringsplass i sykehjem.

Ombudet kjenner ikke denne konkrete saken, men vil likevel tilkjennegi at problematikken de pårørende tar opp er gjenkjennelig. Pårørende gir uttrykk for at pasienten har behov for døgnkontinuerlig hjelp, og reagerer på tidlig utskriving fra sykehus og overføring til hjemmet. Kommunen kan vurdere pasienters hjelpebehov annerledes, ofte med hjemsendelse og tildeling av hjemmetjenester.

Sykehuset kan ikke instruere

I denne saken, som i en del andre, skal en sykehuslege ha gitt uttalelser om pasientens hjelpebehov, noe som har gitt forventninger hos pasienten og pårørende, om f.eks. sykehjemsplass som det eneste rette. Sykehuset har imidlertid ingen instruksjonsmyndighet med hensyn til hvilket tjenestetilbud pasienter skal motta i kommunen.

Kommunaldirektør Tove Hovland i Tønsberg kommune sier at det er kommunen som må vurdere om pasienten skal på sykehjem eller skal sendes hjem. Det er derfor kommunen som i samarbeid med pasienten, skal vurdere hvilke tjenester pasienten har behov for, og tilby et forsvarlig og verdig tjenestetilbud. Og pasienter har en lovfestet rett til forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Slik som den faktiske situasjonen i Tønsberg kommune nå omtales, finnes det for tiden hverken sykehjemsplasser eller rehabiliteringsplasser å oppdrive, og lederen for tildelingskontoret omtaler situasjonen som prekær.

Ombudet har mottatt en del henvendelser som bekrefter at planlagte inngrep blir utsatt, og vi har mottatt klager på hvordan pasientene blir flyttet på av plasshensyn.

Ombudet mener at dersom en pasient har behov for en sykehjemsplass, må det løses, f.eks. ved å kjøpe plasser utenfor kommunen, selv om det ikke er noen optimal løsning. I den omtalte saken har de pårørende erfaringer hvor pasienten skal ha «blitt liggende i ett døgn før hjemmesykepleien slo alarm». Her vil tjenesten ha en utfordring med å reetablere den nødvendige tilliten som bør foreligge mellom kommunens hjemmetjenester og pasient og pårørende. 

Betydelig overbelegg

Fagsjef Per Weydahl ved Sykehuset i Vestfold sier «Situasjonen er alvorlig og går ut over planlagt behandling». Ledelsen ved sykehuset har også nylig formidlet at de har en generell utfordrende driftssituasjon nå, med betydelig overbelegg med korridorpasienter ved samtlige sengeposter. Ombudet har mottatt en del henvendelser som bekrefter at planlagte inngrep blir utsatt, og vi har mottatt klager på hvordan pasientene blir flyttet på av plasshensyn.

Det er derfor nærliggende å spørre ansvarlig politikere og virksomhetsledere om tjenestetilbudet er godt nok rigget både på kort og lang sikt.

Hva er årsaken til denne situasjonen? Sykehuset i Vestfold har redusert antall senger de siste par årene. Når kommunene ikke har forsvarlige tilbud til sine egen utskrivningsklare pasienter, f.eks. mangel på sykehjemsplasser, blir de liggende på sykehus og oppta sengeplasser. Dette er en samhandlingsutfordring som må løses på en bedre måte enn dagens situasjon viser.  

Er tilbudet godt nok?

I Tønsberg kommunes samfunnsplan for 2014 – 2026 fremholdes det at Tønsberg kommune trolig vil ha en økning på 20.000 innbyggere frem mot 2040. Kommunens strategi er at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme, og kommunen skal gi «trygge og forutsigbare pasientforløp». 

Riktignok har vi nå en tid med influensa og mange brudd, men dette er tilbakevendende hvert år. Vi blir flere, og vi blir flere eldre. Det er derfor nærliggende å spørre ansvarlig politikere og virksomhetsledere om tjenestetilbudet er godt nok rigget både på kort og lang sikt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags