Konflikt, vold og politisk uro har pågått sammenhengende i Den sentralafrikanske republikk siden slutten av 2012. 2,4 millioner mennesker er svært avhengig av nødhjelp for å overleve ifølge FN.

Den pågående konflikten i landet får enorme konsekvenser for det allerede mangelfulle helsevesenet. En tredjedel av landets sykehus og klinikker fungerer kun delvis eller er helt ødelagt. Over 50 prosent av landets sykehus og klinikker er avhengig av hjelp for å fungere. Klinikker som reiser ut til avsidesliggende områder må snu, og planlagte vaksinasjonskampanjer blir utsatt på grunn av slike angrep.

Landet mangler medisiner, leger og utstyr. Hvis vi holder internasjonale hjelpearbeidere utenfor, har landet kun 1 lege pr. 100.000 innbyggere, ifølge tall fra verdens helseorganisasjon (WHO). De fleste av de offentlige helsetjenestene koster også penger.

Over 2/3 lever under fattigdomsgrensen og svært mange har ikke råd til helsehjelp eller til å oppsøke lege. Gang på gang rammer den vedvarende konflikten helsesystemet, og landets kroniske syke mangler tilgang på livreddende medisiner og oppfølging. HIV/AIDS er en av de ledende dødsårsakene for voksne i Den sentralafrikanske republikk, men kun en av fire hiv-pasienter er i behandling.