Gå til sidens hovedinnhold

Ville ikke du også foretrekke å bli behandlet av en uthvilt lege?

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra 7. september kan du møte stengte dører ved flere av landets sykehus. Hvis du får beskjed om at behandlingen din må utsettes, så må du vite at det er fordi de ansatte kjemper for å kunne være opplagte og uthvilte når du møter dem som pasient.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne gangen er det legenes arbeidstid striden står om, og om bestemmelsene som skal sørge for at legene ikke pålegges for mye jobb. I mange tiår har det vært nødvendig for sykehusene at legene jobber på en noe annen måte enn hva arbeidsmiljøloven setter grenser for. Derfor har legene akseptert en tariffavtale med unntak fra arbeidsmiljøloven, men med andre vernebestemmelser. Forutsetningen for at legene har kunnet akseptere denne ordningen, er at legene har felles arbeidsplaner, som gjør ordningen trygg for legene og dermed også for pasientene.

LES OGSÅ: Sykehuset i Vestfold ikke tatt ut ved mulig streik

Arbeidsgiverforeningen Spekter har nå valgt en annen tolkning av tariffavtalen enn hva som har vært praksis i de fleste sykehusavdelingene i flere tiår. Med denne tolkningen kan legene i stedet pålegges individuelle arbeidsplaner, der det faktisk er mulig å pålegge legene å jobbe over et halvt år med 60 arbeidstimer hver eneste uke. «I teorien, ja», har Spekter innrømmet, men det er så hinsides at ingen arbeidsgiver ville finne på noe sånt. Og der er nettopp poenget: Når tolkningen gjør grensene så hinsides vide, er det ikke særlig mye vern igjen.

Sykehusansatte jobber til alle døgnets tider. Mange jobber mye, og arbeidspresset på jobb kan være svært høyt. Spekter sier i Dagens Næringsliv 20. august at pasientsikkerhet ikke har noe med tariffavtaler å gjøre. Dette er en merkelig holdning. Forskning har grundig dokumentert en direkte sammenheng mellom høy arbeidsbelastning og faren for feil. Tenk deg at du selv er pasient: Har det overhodet ingen betydning for deg hvor lenge sykepleieren eller legen har vært på jobb før du møter dem? Er det helt greit å møte leger, sykepleiere og andre ansatte som er temmelig slitne etter mange, lange uker med mye nattarbeid og uten tilstrekkelig hvile? Eller vil du også møte opplagte og blide ansatte som har fått hvile godt etter forrige vakt? Det er selvsagt for de aller fleste, at vern av de ansattes arbeidstid i sykehus også har betydning for god pasientsikkerhet.

Utfordringene i helsevesenet er mange og komplekse. Det er svært viktig å få til god langtidsplanlegging i sykehusene. Vi er sikre på at man oppnår best resultater når ansatte, tillitsvalgte og ledelse jobber i samme retning. Det er derimot destruktivt å pålegge arbeidstidsordninger som ansatte tydelig sier fra at de ikke ønsker.

Dessverre er trusselen reell. Vi vet at ansatte ved enkelte andre sykehus har blitt pålagt arbeidstidsordninger til tross for sterke protester fra de ansatte og tillitsvalgte.

Dermed møtes partene til mekling, og hvis man ikke blir enige der, har man ikke annet alternativ enn å gå til streik. Da vil noen av dørene på sykehusene stenge, og noen pasienter vil få utsatt behandlingen sin. Streiken vil imidlertid være utformet for ikke å ramme barn, kreftsyke, ruspasienter, psykisk syke eller øyeblikkelig hjelp. Liv og helse skal ikke settes i fare. Og streiken vil dessverre være nødvendig, for nettopp å sikre god pasientsikkerhet i fremtiden.

Kommentarer til denne saken