Sykepleiere – en avgjørende ressurs for fremtidens helsetjenester!

HYLLEST: Sykepleiere i Vestfold bidrar sterkt til videreføring og utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester gjennom sin evne og vilje til nytenkning og innovasjon, skriver Lisbeth Rudlang.

HYLLEST: Sykepleiere i Vestfold bidrar sterkt til videreføring og utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester gjennom sin evne og vilje til nytenkning og innovasjon, skriver Lisbeth Rudlang. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sykepleiere jobber dag, kveld, natt, helger og helligdager år etter år.  De er alltid på vakt for velferdssamfunnet.

DEL

MeningerDe tar imot nyfødte. De er på helsestasjonen. De er der for barn og unge som har behov for å snakke med en helsesykepleier på skolen. De kommer hjem til de som trenger hjemmesykepleie, og de jobber hardt og kunnskapsbasert på sykehusavdelinger og i sykehjem. De er en svært anerkjent yrkesgruppe, og det er mange av dem.

12. mai er Den internasjonale sykepleierdagen.  Datoen er valgt fordi det er Florence Nightingales fødselsdag og vi hedrer hennes innsats for den moderne sykepleien.

Norsk Sykepleierforbund organiserer mer enn 115 000 sykepleiere som hver og en gjør en forskjell for pasientene, for virksomhetene de er en del av, og for verden rundt seg.

Sykepleiere har viktig kunnskap om hvordan helsevesenets systemer fungerer og om de helsemessige utfordringene lokalt. Dette er kunnskap som er viktig for nytenkning og utvikling av helsetjenester verden over, og av stor betydning for å nå ut med et helsetilbud til de som trenger det mest.

Som sykepleiere er vi trent i å gi omsorg, pleie og behandling i komplekse situasjoner. Som profesjon er vi derfor en viktig bidragsyter når de store helsespørsmålene settes på dagsorden, fordi sykepleiernes kunnskap er svært viktig i sentrale situasjoner i livet vårt.

I Vestfold har vi over 4800 sykepleiere hvor de fleste arbeider ved Sykehuset i Vestfold og i kommunene. Dersom morgendagens pasienter og pårørende skal få et tilfredsstillende tilbud, må mange oppgaver innenfor tjenestene utføres på andre måter enn i dag. Sykepleiere i Vestfold bidrar sterkt til videreføring og utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester gjennom sin evne og vilje til nytenkning og innovasjon.

Det er en økende erkjennelse av at tilstrekkelig, godt utdannet og motivert helsepersonell er avgjørende for helsen til verdens befolkning. Rettferdig tilgang til nødvendige helsetjenester av god kvalitet kan ikke oppnås uten et tilfredsstillende antall kompetente sykepleiere.

Norsk kommuner og sykehus mangler mange tusen sykepleiere. Godt over 100 000 nordmenn har skrevet under et opprop om at vi trenger et sykepleierløft. Et sykepleierløft er viktigere enn noen gang, for å rekruttere og holde sykepleiere i helsevesenet – og for å løse den store sykepleiermangelen. Spørsmålet er om politikere, både nasjonalt og lokalt, ser alvoret og evner å gjøre noe med det. 

Ifølge SSB vil vi om 20 år mangle 30 000 årsverk med sykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere. Dette gir helsemyndighetene store utfordringer knyttet til rekruttering

Kampen om arbeidskraften vinnes av de som er opptatt av mer enn at hjulene så vidt går rundt. Det som trengs er en helhetlig strategi for å få flere heltidsstillinger, helsefremmende arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og et lønnsnivå tilpasset kompetansen. Det vil gi styrket mulighet for sykepleiere å kunne stå i jobb helt frem til pensjonsalder., og for arbeidsgiver å rekruttere og beholde sykepleiere til sine virksomheter.

Norsk Sykepleierforbund i Vestfold gratulerer alle sykepleiere med den internasjonale sykepleierdagen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags