Visste du at du har en kjernejournal?

Torunn Grinvoll  er pasient- og brukerombud i Vestfold, og spaltist i avisen.

Torunn Grinvoll er pasient- og brukerombud i Vestfold, og spaltist i avisen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Alle har det! Du kan logge deg inn i din egen kjernejournal. Du kan også legge inn egen informasjon direkte i din journal. 

DEL

SpaltistOmbudet svarer: Vi har fått spørsmål om kjernejournal og hva dette er. Alle har en kjernejournal. Det er kun de som aktivt har reservert seg mot egen kjernejournal som ikke har det.

Naturlig nok er det mange som ikke vet hva en kjernejournal er. En kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler de viktigste helseopplysningene om deg som pasient. Sykehus, legevakt, akuttmottak og fastlege kan via kjernejournal raskt få tilgang på nødvendig informasjon om pasientene de skal gi helsehjelp.

Du kan tenke deg at det oppstår en akutt situasjon hvor du er i behov av helsehjelp. Du vil for sykehuset eller legevakt kanskje være en ukjent pasient, og det kan i den akutte situasjonen være behov for en del opplysninger som du selv ikke er i stand til å gi. Da vil helsepersonell kunne gå inn i din kjernejournal og få nødvendig informasjon. Dette kan potensielt redde liv.

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller ring 33 34 77 90.

Kjernejournalen samler informasjon fra flere kilder og gjør disse tilgjengelige både for deg selv og helsepersonell som skal yte helsehjelp. I kjernejournalen kan du faktisk også gjøre dine egne nedtegnelser. Du kan eksempelvis legge inn informasjon om hvem som er din nærmeste pårørende, din tidligere sykdomshistorikk og om du har spesielle kommunikasjonsbehov på grunn av nedsatt hørsel, syn eller om du har behov for tolk.

Kjernejournalen din kan også inneholde det som kalles for kritisk informasjon. Det er lege og i noen tilfeller sykepleier eller psykolog som registrerer denne type informasjon. Registreringen av disse opplysningene vil ofte skje i samråd med deg under konsultasjon hos lege eller i behandling. Kritisk informasjon kan være alvorlige allergier, sjeldne alvorlige tilstander, eventuell pågående nødvendige behandling osv.

Din kjernejournal vil inneholde oversikt over legemidler du har fått utlevert på norske apotek samt dine gyldige resepter. Kjernejournalen inneholder også din tidligere besøkshistorikk på sykehus, tilbake fra 01.01.2008.

For folk flest vil det være lite informasjon i kjernejournalen, dersom man har vært frisk og man ikke tidligere har vært i behov av helsehjelp. Det at du faktisk har vært frisk er også informasjon som kan være nyttig for helsepersonell å kjenne til i behandlingen av deg.

Du kan selv logge deg inn i din egen kjernejournal via Helse Norge sine sider. Du går da inn på www.helsenorge.no og identifiserer deg med koder fra banken din, med din bankid på mobil osv. Det er bare du som har tilgang til din egen journal. Kjernejournal følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern.

Din kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge og i alle kommuner og fylker. Det er noen få legevakter og legekontorer som ikke har tatt i bruk tjenesten enda. I følge artikkel publisert 05.04.18 i "Dagens Medisin" fremkommer det at det på landsbasis er legevaktene som somler med å ta i bruk kjernejournal. Oslo legevakt er en av legevaktene som bruker kjernejournalen aktivt og uttaler at kjernejournal er særlig nyttig i legevaktsammenheng, hvor de på legevakten ofte har lite kjennskap til pasientene.

Det er viktig å kjenne til at kjernejournalen ikke erstatter, men kommer i tillegg til din pasientjournal hos fastlege eller på sykehus. Barn får også automatisk sin egen kjernejournal.

Dersom du vil lese mer om kjernejournal eller rett og slett forsøke å logge deg inn i din egen kjernejournal, kan du gå inne på www.helsenorge.no for å gjøre dette. Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags