Hjemseng Brygge er blitt en hodepine

Rolf Ekenes

Rolf Ekenes Foto:

Av

Prosjektet Hjemseng Brygge på Nøtterøy har blitt en hodepine både for tilhengerne og motstanderne av utbyggingen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det splitter den nye posisjonen, det skaper motsetninger langt inn i flere av partiene, ja en del av oss politikere kjenner oss også delt inn til margen i saken. Her er sterke momenter som taler imot prosjektet. Og tilsvarende grunner som peker mot et ja. De som sier dette er enkelt, står ikke til troende etter min mening.

LES OGSÅ: Ja til Hjemseng Brygge - av flere årsaker

Det er uten tvil mange problematiske sider ved prosjektet. Vi bygger i strandsonen; det skal vi kort sagt ikke gjøre. Dette har vi gjort altfor lenge og det er på overtids overtid å slutte med det; vi har lite uberørt strandsone igjen i Færder. Byggene vil danne en mur mot fagre Foynlandsundet og stjele mye av utsikten fra både fastboende og forbipasserende.

LES OGSÅ: Færder Ap dropper medlemsmøte om Hjemseng Brygge

Konsekvensene for fugl og fisk er godt utredet, men full oversikt har vi ikke, derfor burde ‘føre var’-prinsippet gjelde. Det er usikkert om leilighetene som skal bygges vil utløse flyttekjede og få flere barnefamilier til annen ledig bolig på øyene. Flere innvendinger som utvilsomt har vekt kan også nevnes.

LES OGSÅ: Hjemseng Brygge: Hva gjør du når fortiden innhenter deg?

Godkjent i kommuneplan

Så er det ett forhold som mange av oss mener har fått altfor liten oppmerksomhet: Kommuneplanen, som også inkluderer Hjemseng Brygge, ble behandlet og vedtatt i Nøtterøy kommunestyre i 2015. Områdeplanen for Hjemseng-prosjektet ble av Færder kommunestyre vedtatt lagt ut på høring i 2019.

LES OGSÅ: Ap-Ellen vurderer utmeldelse etter Hjemseng-saken

Dette har utbyggerne hatt å forholde seg til, og har tilpasset og justert prosjektet hele veien til det planmyndighet har bedt om. De har selvfølgelig brukt store ressurser på det omfattende planarbeidet. Da opplever jeg for min del at det er på grensen til uhørt å si nå, etter en rekke godkjenninger og i aller siste sving: Takk, men vi ønsker ikke dette likevel.

LES OGSÅ: Nå er det ni politikere som kommer til å få noen telefoner

En slik uforutsigbarhet og manglende pålitelighet fra kommunens side i plansaker er som en giftpille inn i samarbeidet med utbyggere og eiendomsutviklere. De kommer til å sky Færder. Tull, sier mange, de kommer igjen, bare vent. Ja, mon det?

LES OGSÅ: Utbygger Andreas tapte i første runde om Hjemseng: – Kommer ikke til å satse på Færder om dette står seg

Siste uke snakket jeg med en kjenning som står midt i et utbyggingsprosjekt på øya og gjør en kjempejobb. - Det har ikke bare vært enkelt å bygge i Færder, sier han. - For oss har disse problemene, i tillegg til en så uforutsigbar planprosess vi ser nå, gjort at vi har avslått nye prosjekter på 50-100 boenheter syd på Nøtterøy. Risikoen blir dessverre for stor. Sitat slutt. Vi er faktisk allerede der vi frykter å komme.

LES OGSÅ: Stopp Hjemseng Brygge!

Minstemål av anstendighet

Det handler etter min mening om et minstemål av anstendighet at man forholder seg til vedtatte reguleringsplaner. Det kan ikke være sånn at det kommunale planverket nulles ut hvert fjerde år, eller at føringer fra et nytt politisk flertall skal gis tilbakevirkende kraft. De nye fotavtrykk må settes i kommende prosjekter.

LES OGSÅ: Hjemseng Brygge åpnes for alle

Ja, det er riktig at vi ikke er formelt forpliktet på tidligere posisjons vedtak. Og ja, utbyggere løper alltid en risiko. Men vi sier ikke nei nå, etter syv års forberedelser og kanskje opp mot et titalls millioner i kostnader. Jeg har i hvert fall ikke samvittighet til å kaste en meget seriøs, lydhør og lokal utbygger på gangen på den måten. Og kommer ikke Format Eiendom tilbake ved senere runder, er det ikke fordi de furter, men fordi de er kloke av skade.

LES OGSÅ: Advarer mot bygge-nekt og boplikt på Hjemseng: – Det finnes ikke gode argumenter for å si nei til utbygging

Det er lett å si det nå, men prosjektet burde aldri vært igangsatt fra starten, primært fordi det lå i strandsonen. For min del vil det være helt uaktuelt å skulle støtte mer utbygging i strandsonen framover, eller støtte prosjekter som truer fauna, det biologiske mangfold og sårbare habitater.

LES OGSÅ: Nøtterøys framtid – politikerne må tenke mye lenger fram

Hjemseng Brygge vil jeg, med mye smerte, likevel støtte, av de grunner jeg har nevnt. Vi vil få rikelig anledning framover nå, når vi skal ta stilling til de mer enn hundre forslagene til utbyggingsprosjekter som har kommet inn i forbindelse med ny kommuneplan, å demonstrere at vern av strandsone, våtmark og naturmangfold blir mer enn fagert politikerprat.

LES OGSÅ: Vil rydde opp i påstander rundt Hjemseng brygge: – Det framføres faktafeil og villedende opplysninger

Et praktområde

Om det blir flertall for utbygging på Hjemseng, tror jeg likevel ikke det utløser dommedagstilstander. Det går an å prøve å se litt lyst på det også: Jeg tror ørreten og fuglelivet vil greie seg, og har faglig støtte på det. Jeg tror vi vil være glad for hver leilighet vi får bygd her, og på et minimalt areal. Det blir ganske sikkert et praktområde folk ønsker å flytte til.

LES OGSÅ: Ap-toppene strides om gigantprosjektet: – Vi greier ikke å bli enige

Så tror jeg vi vil se at flyttekjede-konseptet fungerer langt på vei; 70-80-åringer i Vestskogen og Hårkollen selger sitt hus til 4 mill., og gjennom seniorlån eller andre finansieringsmuligheter kjøper de en dyrere leilighet på Hjemseng. Inn i husene deres flytter unge familier – også utenbysfra. Feriehustrusselen kan reguleres med områdebegrenset boplikt.

LES OGSÅ: Sp-Fossum åpner for boplikt på Hjemseng: – Må bygges bruksboliger, ikke ferieleiligheter

Det er også lov å tro at prosjektet vil bety et løft for en utsatt Færder-økonomi. Vi kommer til å være sjeleglad for hvert av de omkring 850 årsverkene som byggingen genererer gjennom mange år. Og Format sier de vil i all hovedsak bruke norske byggfirmaer og håndverkere. Gleden over at et lite vakkert båtopplag forskjønnes, og sterkt forurensede masser blir fjernet uten kostnader for kommunen, er store plussfaktorer.

LES OGSÅ: De rødgrønne i Færder er på feil vei

Så er det lov å være rykende uenige om disse momentene. Det kommer vi fortsatt til å være, og må vise respekt for ulike meninger. Det nevnte momenter har i hvert fall en viss sannsynlighetsvekt. Men: Jeg kommer til å se med sorg på at utsikten til Føynlandsundet blir nesten borte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken