«Nei gutt, ut i frisk luft, det finnes mer fornuftige ting å gjøre enn å sitte inne og spille og chatte på Facebook.» «Du får ikke lov å spille det spillet der – for mye vold.» «Er du blitt sprø, kjøper du spill for sparepengene dine?». «Jeg har alltid sagt at spill gjør barn voldelige.»

Viktig del av hverdagen

Dette og mange andre ting bruker foreldrene å gulpe opp når det kommer til spilling. Jeg har selv hørt mange av disse utsagnene. For meg som ungdom er spilling en viktig del av hverdagen min og blir min flukt fra hverdagens ditt og datt.

LES OGSÅ: Dataspill gjør kjedelig trening gøy for Henrik (9)

Forskere har funnet ut at spilling gir bedre tankegang når man kommer opp i stressede situasjoner. Det er faktisk påvist at de som spiller tenker mer rasjonelt i farlige situasjoner enn de som ikke spiller. Dette har flere undersøkelser bevist. Derfor skal de voksne bare passe seg for å kritisere spillingen for mye. At det finnes spill som har vold – klart det.

Spill kan ikke forklare voldsbruk

Volden finnes jo overalt og det er ikke kun spillingen som gjør at en person går amok på en skole og skyter vilt i rundt seg. Nei, der er det andre aspekter man må legge til grunn, ikke at personen har spilt World of Warcraft eller Battlefield 3. Det er andre psykologiske årsaker som spiller inn for dem som klikker og som kanskje også har spilt spill.

At eldre ikke skjønner seg på spilling er jo i grunnen heller ikke så rart. De har jo vokst opp med at den eneste underholdningen var det de fant på ute, og ikke inne. En «gamer» er i dag IKKE en som sitter nedbunkret i en mørk kjeller med håret skjevt bak tykke briller. En «gamer» i dag er like aktiv som alle andre og kan være med på idrett, er ute sammen med venner, går på kino og hjelper like mye til hjemme som alle andre.

LES OGSÅ (+):  Slik unngår du krangling med barna om spilling og databruk

Bør være tidsbegrenset

Selvsagt er det gode og dårlige sider ved dette. Det dårlige er at barn er lite ute og bruker for mye tid foran skjermen. Selvsagt må det være en grense for hvor lenge de kan spille. Men det positive med å spille er at barna har fremgang på skolen når de får lov å spille og spesielt i engelsk. Jeg hadde ikke lært meg engelsk hvis det ikke hadde vært for spill (skole også, men spill var det som fikk meg til å snakke og skrive bra engelsk).

Men for å avslutte det hele, så finnes det fortsatt voksne som ser på spilling som usunt, barnslig og noe som ikke passer inn i hverdagen til oss om vi er barn eller voksne.