Håp om et KrF i ny skikkelse?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTorsdag 22. august var det et innslag i NRKs program Dagsnytt 18 der Simen Bondevik i Akershus KrFU medvirket. Etter å ha hørt både dette innslaget og det påfølgende, som også hadde med den pågående strid i KrF angående likekjønnet ekteskap å gjøre, kan jeg ikke si annet enn at dette «Bondevik-barnebarnet» har min hele og fulle tilslutning.

At et politisk parti skal ha et verdigrunnlag med en religiøs forankring behøver ikke nødvendigvis å være noen umulighet. Men det må være en grense for hvor fundamentalistisk en slik forankring, selv i ytringsfrihetens og toleransens navn kan være, uten å komme i konflikt med grunnleggende menneskerettighetstenkning.

Er tiden moden for klar tale?

At homofili, det være seg i form av legning eller praksis, skulle ha noe med synd og ugudelighet å gjøre, representerer en villfarelse som har vært og fortsatt er til ubotelig skade for medmennesker. Det er ikke akseptabelt at et politisk parti i Norge i dag skal gi rom for en slik virkelighetsoppfatning. Forståelse, vennlighet og konfliktminimalisering er en kristelig dyd. Men et sted må det dog gå en grense, og spørsmålet er om tiden nå er moden for klar tale, oppgjør og derav følgende avskalling.

Kan man skimte konturene av et "Nye KrF» – et KrF der saksforhold som har med homofili å gjøre ikke lenger er noe problem knyttet til det religiøst funderte verdigrunnlaget? De som eventuelt ikke lenger måtte finne seg til rette i et slikt "Nye KrF", vil vel etter det en kan skjønne kunne søke seg til andre tilbud. Så får en leve i håpet om at den verdigrunnlagsmessige utvikling i samspill med de demokratiske mekanismer, vil føre til at hele problematikken i løpet av en ikke for fjern fremtid vil høre historien til.

Er tiden moden for en unnskyldning?

Presten og forfatteren Karsten Isachsen, som gikk bort i januar 2016, var to år tidligere, i januar 2014, gjest i NRK Dagsrevyen. Om de gode datatekniske makter viser velvilje, burde det være mulig for leserne av herværende innlegg å se dette innslaget ved å benytte lenken: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19011514/15-01-2014#t=29m44s

I NRK programmet Kveldsnytt samme dag, den 15. januar 2014, var det også et innslag der både Karsten Isachsen og ledende biskop i Den norske kirke var med. På spørsmålet om tiden kunne være moden for en unnskyldning fra Kirken overfor de homofile, svarer biskopen noe unnvikende at det er den neppe, siden det ennå ikke har lyktes for Kirken å komme fram til noen enhetlig oppfatning.

Lenken finner du her: https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/NNFA23011514/15-01-2014#t=2m29s

Fortsatt kan det vel sies at Dnk ennå ikke har kommet fram til en slik enhetlig oppfatning, selv om den i henhold til en nylig kommentar fra NRKs kommentator Magnus Takvam er kommet vel så langt som KrF. I nok et innslag i Dagsnytt 18 den 22. august, gir en av deltakerne, journalisten Frithjof Jakobsen fra VG, uttrykk for at spørsmålet om likekjønnet ekteskap i 2018 er å betrakte som en politisk snarere enn en teologisk problemstilling, er noe som hører fortiden til.

Avslutningsvis vil jeg, siden jeg i innlegget har trukket inn dette med grunnleggende menneskerettighetstenkning, bringe videre følgende sitat fra en kronikk i Aftenposten 29. juli i år, skrevet av prest og førsteamanuensis emeritus i religionskunnskap Trond Enger:

"[Denne] religionskritikken må komme innenifra. Religionene selv må diskriminere, det vil si skille mellom det i deres tradisjoner – også de hellige skriftene – som holder mål og det som må avvises. Og målestokken kan ikke være noe annet enn de universelle menneskerettighetene".

Helt til slutt: Fint vil det være om både Geir Jørgen Bekkevold og Knut Arild Hareide blir å finne i ledelsen i "Nye KrF"!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags