Høyre vil ikke stoppe Olsrød!

Av
DEL

LeserbrevDet ligger nå en sak til politisk behandling om å utsette byggingen av sykehjemmet på Olsrød. Det planlagte sykehjemmet vil koste mye penger og blir en utfordring for kommunens økonomi.

I tillegg til plassene på kommunens egne sykehjem kjøper kommunen i dag plasser på de private sykehjemmene Maribu og Marie Treschow, som drives av Attendo. Avtalen er sagt opp og de eldre skulle få nye plasser på Olsrød. Planen nå er at de eldre i stedet må overføres til bl.a. Træleborg sykehjem. Det planlagte tilbudet vedrørende etablering av tjenester for eldre på Olsrød blir satt på vent hvis den nye rødgrønne posisjonen i kommunestyret går inn for det.

Tønsberg Høyre foreslo i formannskapet 2. mars at vi ikke kan utsette planleggingen av Olsrød. Siden Høyre ikke fikk gjennomslag for dette må nå andre løsninger frembringes slik at kommunen har et fullgodt tilbud til de som trenger det.

Tønsberg Høyre ønsker å omgjøre planene på Olsrød fra et tradisjonelt sykehjem til heldøgns bemannede omsorgsboliger. Dette er en betydelig rimeligere driftsform, og rådmannen anbefaler også denne boformen for fremtiden. Siden den kommunale avtalen med de private institusjonene sies opp fra 30. juni 2023 vil det være behov for plasser ved kommunens andre institusjoner. Hogsnes sykehjem er da tatt i bruk og vil ha noen ledige plasser, og det kan være noe ledig plass på Re Helsehus. Tønsberg Høyre mener Træleborg sykehjem ikke tilfredsstiller dagens ønskede standard, men at deler av den nyere bygningsmassen kan pusses opp for midlertidig bruk inntil nye anlegg er på plass. Å stanse prosjekteringsplanene for Olsrød vil bety at det vil ta enda lenger tid før vi får gjort forbedringer på Træleborg sykehjem.

Tønsberg Høyre mener det er viktig at de som har behov for tjenester, skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes behov. Vi blir flere eldre og mange holder seg friskere og lever lenger enn for noen tiår siden. Helse- og omsorgstjenesten må derfor til enhver tid tilpasses vår egen tid. Vi er overbevist om at dagens og fremtidens eldre ønsker å styre eget liv så lenge/langt det er mulig. Da er heldøgns bemannede omsorgsboliger en mer selvstendig boform, og hvor mange kan bli boende livet ut. Man bor i egen leilighet, det er enkelt å ta imot besøk og man får den tryggheten, pleien og det sosiale livet man ønsker. Boformen egner seg også godt for mange demente.

Tønsberg Høyre gikk til valg med mange nye virkemidler innenfor eldreomsorgen, hvor bemannede omsorgsboliger var ett av dem. Bygging av et selvfinansierende Midtløkken 3 var et annet, men det er ikke politisk støtte for det i den nye rød-grønne posisjonen i Tønsberg.

Tønsberg Høyre fikk i forrige bystyreperiode i samarbeide med andre partier gjennomslag for etablering og bygging av et helt nytt sykehjem på Hogsnes for innbyggerne i Tønsberg kommune. Sykehjemmet skal erstatte Træleborg og ha 120 sykehjemsplasser. Sykehjemmet er beregnet ferdigstilt i 2022 og vil inneholde en kombinasjon av korttids- og langtidsplasser. Sykehjemmet blir topp moderne med fasiliteter som vil gi beboerne pleie og opplevelser etter behov. Gjennomføring av dette tilbudet har vært viktig for Tønsberg Høyre, men vi mener at sykehjemstilbudet passer kun for de aller sykeste, og Tønsberg har alt for få plasser i bemannede omsorgsboliger.

Helsehuset på Revetal består i dag av 72 institusjonsplasser og 44 omsorgsboliger. Tønsberg Høyre mener at det på sikt bør gjøres en utredning om dette tilbudet kan utvides, siden antall eldre i kommunen vil øke betydelig fremover.

Høyre i Tønsberg mener det er svært viktig å være fremoverlent og starte planlegging av nye tilbud for eldre og pleietrengende i god tid før behovene melder seg. Hvorfor vente med planlegging når vi vet at planlegging tar tid? Høyre ønsker å gi de eldre så gode tilbud som mulig og ønsker å satse på nye prosjekter i kommunen hvor staten bidrar med store beløp gjennom Husbanken. Vi vet at behovet til de eldre er økende, og vi mener det er feil å stanse planleggingen nå.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags