For å bygge et hus trenger man en grunnmur. For å bygge en kommunesektor som er klar for fremtidens oppgaver og utfordringer, er det selve kommunereformen som er grunnmuren. Vi trenger et solid fundament for å begynne å stable noe på plass på toppen, og den jobben har denne regjeringen tatt tak i med den mye diskuterte kommunereformen. Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål, og derfor må kommunereformen fortsette inn i neste periode.

LES OGSÅ: Skole og omsorg, ikke skattekutt

Det skal være gode, likeverdige tjenester i by og land, det er jeg og Balisany enige om. At det i fremtiden skal være mulig å få til uavhengig av om kommunene slår seg sammen eller ikke, er vi nok ikke like enige om. Det er krevende å møte fremtidens behov med fortidens løsninger. Små kommuner med få innbyggere, enda færre ansatte og bitte små fagmiljøer går krevende tider i møte.

Smått ikke alltid godt

Det handler ikke om hvordan regjeringen har innrettet den økonomiske politikken, men om hvilke krav og forventninger fremtidens innbyggere har til kommunen de bor i. Det er krevende å levere rask byggesaksbehandling med bare én saksbehandler, eller å drive barnevern upåvirket av personlige relasjoner i en bygd der alle kjenner alle.

Når Westgaard-Halle og Eriksen jubler over reformstøtte til Vestfold-kommunene, så er det ikke bare fordi de 300 millionene vil være kjærkomne for kommunene våre. Det er også fordi det at vi får disse pengene betyr at vi har lyktes med å gjennomføre frivillige sammenslåinger som på sikt vil komme Vestfold-innbyggerne til gode. I Vestfold er vi klare, i resten av landet er det fremdeles en jobb igjen å gjøre.

LES OGSÅ: I disse kommunene har utgiftene og gjelden økt mest pr. innbygger

Veien videre vil være å fortsette kommunereformen, fortsette styrkingen av kommuneøkonomien, å gi kommunene større frihet i arealplanleggingen og å fortsette å finne oppgaver som kan overføres til kommunene når de blir store nok.

LES OGSÅ: Sande vil fortsatt slå seg sammen med Holmestrand og Hof

Bedret kommuneøkonomi

Det er fint å lese at Arbeiderpartiet, dersom de skulle vinne valget, vil fortsette arbeidet regjeringen har begynt på med å styrke kommuneøkonomien. De rødgrønne gikk hardt ut i 2013 med skremsler om hvor dårlig det skulle gå med kommuneøkonomien om Høyre fikk makten. Fasiten etter fire år er sterkere vekst i de frie inntektene enn da de rødgrønne styrte, og bedre skal det bli.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018. Dette er midler som gjør at kommunene kan prioritere velferd på de områdene der det er størst behov i den enkelte kommune.

LES OGSÅ: Mer penger til kommunene med SV

At Arbeiderpartiet og Høyre er uenige i hvorvidt det å la bedriftene og bedriftseierne få beholde noe mer av pengene sine selv vil opprettholde eller skape arbeidsplasser, er gammelt nytt. Det er heller ikke nytt at vi er enige om at de store pengene skal brukes på velferd, selv om venstresiden ofte forsøker å fremstille det annerledes.

LES OGSÅ: Skape mer, ikke skatte mer

Det Balisany glemmer å nevne i sin oppsummering er at retningsvalget til høsten også handler om hvorvidt du og jeg er villige til å betale 15 milliarder mer i skatter og avgifter slik at Arbeiderpartiet får råd til å finansiere valgløftene sine. Jeg tror på at fremtidens velferd i Norge må bygges på at vi skaper mer, ikke at vi skatter mer.