Et arbeidsliv der alle er ønsket

Hans Petter Ohrem

Hans Petter Ohrem Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvorfor stiller jeg som listekandidat for Høyre?
Jeg stiller til valg fordi Høyre er opptatt av å finne en god balanse mellom det at alle mennesker er unike og fellesskapets behov. Høyre ønsker gode velferdsordninger som er tilpasset ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Høyre ønsker ikke ordninger som er så generelle at du og jeg faller mellom flere stoler. Det vil være faser av livet der enkelte trenger fellesskapets hjelp til for eksempel å komme tilbake i arbeid/Aktivitet.
Vi kan blirammet av sykdom, eller andre ting som gjør at vi får en permanent eller midlertidig funksjonsnedsettelse. Vi kan ha en forhistorie som gjør det vanskelig å komme i arbeid, eller du er en pensjonist med mye energi som ønsker å bidra. Noen er nye i Norge og trenger hjelp til å komme i jobb.

I Høyre ønsker vi at velferdsordninger og støttetiltak som tilbys blant annet gjennom Nav og kommune skal være tilpasset deg i den situasjonen du står i. Høyre ønsker derfor ikke ordninger som blir så generelle at de ikke passer den enkeltes livssituasjon. Ikke alle har en livssituasjon som er A4, og det kan medføre at den enkelte faller mellom flere stoler når vi trenger bistand..
Skal vi ha et godt arbeidsliv som er tilpasset mennesker med ulike utfordringer, må vi ha et godt samarbeid, mellom deg som ønsker å komme i jobb, arbeidsgiver og Nav. I dette arbeidet må vi sikre at Nav har gode verktøy, og at arbeidsgiver blir motivert til å tilrettelegge og tilpasse din arbeidssituasjon.

For å finne de rette verktøyene må vi snakke med deg som i dag står utenfor arbeidslivet, men ønsker deg inn. Vi må snakke med NAVs «bakkemannskap» som sitter tett på de ulike situasjonene og som kjenner best hvor skoen trykker.
Jeg har gått igjennom flere ulike studier av Nav og Nav reformen. Jeg tror vi har noen utfordringer, men jeg er samtidig overbevist om at disse utfordringene kan løses. Stikkordet er: kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon.
En viktig aktør med særdeles stort ansvar i dette arbeidet, er i mine øyne offentlige arbeidsgivere. Forsvarets Logistikk organisasjon hadde en stillingsutlysning der de oppfordret til at mennesker med funksjonsnedsettelser skulle søke. Dette er et eksempel som er spesielt gledelig, og viser at offentlige aktører kan være med å gjøre en forskjell for enkeltmennesker.
Du som ønsker å jobbe, på tross av ulike utfordringer, er en unik ressurs som vi må ta veldig godt vare på. Vi i Høyre ønsker å jobbe hardt for at du skal få dette ønsket innfridd.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags