VG publiserte i dag en artikkel som handlet om den ferske perspektivmeldingen NHO publiserte på onsdag. I meldingen kommer det blant annet frem at flere unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati. Vi i Unge Høyre ser på dette som veldig urovekkende.

Det at flere unge mener at det ikke er viktig å bo i et demokrati betyr at det både er mangel på grunnleggende samfunnskunnskap og det viser samtidig at ungdom i Norge og i resten av verden tar demokratiet for gitt. Unge Høyre jobber for å gjøre skolen enda bedre, og det er derfor skremmende å se at skolen ikke har lagt mer vekt på demokrati og samfunnsforståelse i de ulike fagene.

I perspektivmeldingen ser man også at flere unge er kritiske til internasjonalt samarbeid og handel. Viktigheten av EØS-avtalen er ikke synliggjort nok blant dagens ungdom, noe vi i Unge Høyre synes er veldig trist. Igjen er det slik at manglende kunnskap blir en skremmende faktor. Norge er en stor råvarenasjon og er i verdenstoppen når det kommer til eksport av fisk, olje og gass, og vi mener derfor at det er essensielt at vi unge opprettholder dagens EØS-avtale. Det er derfor viktig at unge lærer mer om dette, og at ungdom i dag setter seg inn i de store samfunnsspørsmålene.

For vi kan si det så enkelt som at det er vi i den yngre generasjonen som skal løfte samfunnet videre, og med det er det ganske urovekkende at vi ikke ser viktigheten ved et solid demokrati.