Høyskolen kan bli et kraftsenter, men da må toget stoppe der

NEI: Med dagens miljøutfordringer kan ikke en videre vekst på campus Vestfold gjennomføres, dersom privatbilen fortsatt blir det viktigste transportmiddelet for å komme dit. Foto: Marit Borgen

NEI: Med dagens miljøutfordringer kan ikke en videre vekst på campus Vestfold gjennomføres, dersom privatbilen fortsatt blir det viktigste transportmiddelet for å komme dit. Foto: Marit Borgen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Høgskolen i Sørøst-Norge, med sin campus på Bakkenteigen i Horten, kan bli et kraftsenter for næringslivet i Vestfold. Forutsetningen er at universitetsområdet knyttets til byene rundt med fremtidsrettet og miljøvennlig infrastruktur – som for eksempel tog som «kjører til døra».

DEL

Dette kan oppnås ved å legge den nye stasjonen på Vestfoldbanen til Bakkenteigen.

Torger Reve

Torger Reve

Se bare på hva Handelshøyskolen BI har fått til i Nydalen i Oslo hvor T-baneringen nærmest stopper i kjelleren til BIs nye campus!

Vestfoldbanen er del av en miljøvennlig nasjonal infrastruktur. Arbeidet som nå gjøres, 140 år etter at Vestfoldbanen ble åpnet, er en gyllen mulighet til å få en bane som får langsiktig betydning for verdiskaping og næringsutvikling i Vestfold til beste for hele regionen.

Norge trenger å styrke verdiskapingen i årene som kommer. Verdiskaping kommer fra sterke kunnskapsbaserte næringsmiljøer. Det betyr konsentrasjon av samhandlende bedrifter som også inkluderer sterke forsknings- og utdanningsmiljøer.

I Vestfold er behovet for næringsutvikling og nye arbeidsplasser stort. Det er økende pendling ut av fylket, befolkningsveksten ligger under landsgjennomsnittet og fylket sakker akterut når det gjelder verdiskaping.

Nå har Vestfold en mulighet som de ikke må la gå fra seg. Hvis den nye stasjonen plasseres på Bakkenteigen, vil campus Vestfold og de nærliggende bedrifter bli et kunnskapsmessig kraftsenter i Vestfold. Samtidig legger det til rette for fremtidsrettet boligutbygging i tilknytning til kunnskapsmiljøet.

Regioner og byer konkurrerer hardt om å være mest mulig attraktive for kunnskapsbasert næringsliv. God lokalisering og enkel atkomst er helt avgjørende.

Horten er allerede det teknologiske tyngdepunktet i Vestfold, og med en ny stasjon på Campus Vestfold vil forholdene ligge enda bedre til rette for å videreutvikle den maritime elektronikk-klyngen sammen med det teknologiske innovasjonsmiljøet på Høgskolen i Sørøst-Norge. Samspill mellom næringsliv, undervisning og forskning er helt sentralt for den omstillingen norsk næringsliv skal gjennomføre, fra oljebasert til mer bærekraftig virksomhet. Uten en tett relasjon mellom næringslivet og høgskolen, vil begge ha betydelig større utfordringer med å hevde seg i konkurransen om de «klokeste hodene», enten det er medarbeidere eller studenter.

I Jernbaneverkets kriterier for plassering av nye stasjoner vektlegges blant annet knutepunkt der folk bor og arbeider.

I dag er det mer enn 6000 mennesker som jobber og studerer på Campus Vestfold på Bakkenteigen – det er flere enn daglige passasjerer på Torp Sandefjord lufthavn – og det forventes en markert økning på Bakkenteigen i årene som kommer.

Med dagens miljøutfordringer kan ikke en videre vekst på campus Vestfold gjennomføres dersom privatbilen fortsatt blir det viktigste transportmiddelet for å komme dit.

En god utvikling for både høgskolen og næringslivet er derfor avhengig av en effektiv og miljøvennlig kollektivtransport.

En stasjon på Bakkenteigen gir enkel tilgang for studenter, ansatte, kunder og næringsliv fra alle Vestfold-byene, Oslo, Drammen, Torp Sandefjord lufthavn og byene i Grenland.

Et fremtidsrettet universitet med ambisjon om å skape nytt næringsliv, legges ikke ute på landet. Det legges i et kommunikasjonsknutepunkt. Her har Vestfold en mulighet som de ikke må la gå fra seg.

Torger Reve

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags