Hva vil vi med landet vårt?

Merete Dahl

Merete Dahl Foto:

Av

Ja, vi elsker dette landet - eller?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.De fleste av oss gjør nok det, i alle fall på nasjonaldagen. Men er det en sannhet, eller en frase? Nasjonens verdier splittes opp, selges ut og den reelle makta på mange områder ligger i EU gjennom EØS-avtalen. Mange av våre politikere gjør lite eller ingenting for å ha den overordna nasjonale styringen. Direktiver og økonomiske forordninger tas inn uten å mukke. EØS-avtalen er 26 år, og kun én gang har Norge benyttet reservasjonsretten. Tenk på det.

Makta sitter ikke i Stortinget, men i EU og EØS og gjennom ESA. Et skremmende eksempel er håndteringen av trygderetten, som endte med det vi husker som trygdeskandalen. Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, ble konklusjonen da det ble redegjort for funnene i den eksterne granskingsrapporten.

Hvordan kunne dette få et slikt enormt omfang, der mer enn 4.000 personer på forskjellige måter ble rammet? 1100 personer har feilaktig fått krav om tilbakebetaling. 75 personer kan vært domfelt på grunnlag av feiltolking av EØS-retten. Saken er ennå ikke lukket. Det siste året har professor Ingunn Ikdahl brukt mye tid på trygdeskandalen. Jusprofessoren mener regjeringens granskingsutvalg bommet kraftig da hovedansvaret for trygdeskandalen ble plassert hos Nav. Dette beviser at politikere »leker gjemsel» og ikke tar ansvar for nasjonens og borgeres ve og vel.

I de senere år har vi sett en rekke eksempler på at norsk lov og norske ordninger tilsidesettes av EU-lovgivning og av EUs-organer. Avvikling av Statens Medisinaldepot var en direkte konsekvens av EØS-avtalen. Norske krisetiltak i forhold til korona-pandemien måtte sendes til EØS-avtalens tilsynsorgan ESA for godkjenning. En skulle tro at vi som suveren nasjon kunne bestemme slikt på egen hånd, men slik er det altså ikke.

EUs kontrollorgan ESA har ved flere anledninger forsøkt å ta styring på offentlig sektor i Norge. Blant annet ved å prøve å innføre like konkurranseregler for offentlig og privat sektor. Dette vil gi fatale følger for velferdstjenestene, og arbeidstakere vil svekkes i lønn, avtaler og avtaleforhold.

Det er et utall av saker der Norge taper kraftig på EØS avtalen, men når politikere enten vil ha det sånn, eller ikke våger ta til motmæle!

Ja, vi elsker dette landet - eller?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken