Idrett for alle

Frank Pedersen

Frank Pedersen Foto:

Av
DEL

LeserbrevFerske tall fra Frivillighet Norge viser at i 27 % av barnefamiliene med ett til to barn har èn eller flere i familien latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn av kostnaden. Tønsberg Høyre tar tallene på alvor og ønsker et felles løft for å løse utfordringene.

Det er urovekkende og overraskende høye tall og vi må få øynene opp slik at vi sikrer at alle barn får muligheten til en meningsfull fritid.
Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.
Tønsberg kommune har startet med tiltaket «Alle med»-kampanjen, hvor hvert idrettslag er bevisste på kostnadene i sine idrettslag. Klarer ikke idrettslaget selv å hjelpe lavinntektsgrupper som ønsker å delta i idretten, ønsker Tønsberg Høyre å jobbe for en kommunal støtteordning for idrettslagene.

Som politiker er vi opptatt av å støtte og bidra til et felles løft sammen med idretten.

I tillegg til er Tønsberg Høyre er opptatt av å få alle med. Derfor har vi programfestet å innføre gratis «svømmekort» for elever det året de får svømmeundervisning på skolen. Vi vil også se på muligheten for å innføre gratis «aktivitetstransport» for barn og ungdom fra skolen til fritidsaktiviteter.
Alle disse tiltakene samlet vil bidra til større muligheter for barn og unge samt idrettslagene til å gi alle et godt tilbud innen fysisk aktivitet og idrett.

Breddeidretten er sentral i å få alle med og må tilpasses slik at også idrettslagene som ønsker det kan tilby profesjonalisering av utøvere som ønsker dette.

Det er viktig at vi motvirker utenforskap blant barn og unge. Alle barn og unge skal få muligheter hvis de ønsker det.
Som politikere må vi jobbe for gode rammer og sørge for at all bruk av kommunale og offentlige idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6-19 år.

Tønsberg Høyre mener at de frivillige organisasjonene og kommunen bør samarbeide tettere for å bidra til at alle kommunens barn og unge får muligheten til å drive med idrett. Derfor kommer vi til å ta initiativ til en dialog med de frivillige organisasjonene om hvordan vi kan samarbeide for at alle barn og unge skal få en meningsfull fritid.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags