Tønsberg høyre satser på idretten

Av
DEL

LeserbrevIdrett og fysisk aktivitet er viktig for alle barn og unge. Vi trenger aktive barn som trives med den aktiviteten de synes er gøy og givende. Fellesskap og tilhørighet i et sosialt miljø er viktig for at alle skal få en god og trygg oppvekst. Idrettsforeninger og klubber drives av engasjerte ildsjeler som bruker fritiden sin for å skape disse trygge arenaene for våre håpefulle.

Vi har i mange år vært engasjert i idretten i Tønsberg og kan bekrefte at det er mange som driver foreninger og klubber på en meget god måte. Selv om Tønsberg ligger i toppen når det gjelder anleggsdekning i Vestfold er mangel på haller og baner er en knapp faktor og Tønsberg trenger flere haller og baner for å kunne gi idrettslag og klubber de rammebetingelsene som de trenger for å gi alle som ønsker det ett godt tilbud.

Slik det er nå så er det for mange som ikke får mulighet fordi halltider og ugunstige treningstider gjør det vanskelig å gi ett godt tilbud til alle. Det er enkelte aktiviteter som operer med ventelister på grunn av for liten kapasitet i kommunens haller. Tønsberg Høyre vil at alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i idrettsaktiviteter.

Lise Lorentzen Mandal

Lise Lorentzen Mandal Foto:

De store idrettene som fotball, håndball og turn er viktige, men det er også viktig at mindre idretter får treningsarenaer som gjør at de kan vokse og utvikle seg. Tønsberg Høyre vil jobbe for at små idretter også skal få mulighet til utvikling.

Tønsberg har de siste årene oppgradert Messehall A til en fleridrettshall, med både en flerbrukshall, basishall (turnhall), løpebaner, klatrevegger osv. Dette har har gitt stor vekst i de ulike idrettene som bruker hallen. Maier Arena står ferdig nå i 2019 og vil gi gode vilkår for skøyteaktiviteter, både for de som er aktive, men også i et folkehelseperspektiv. Dette viser at gode anlegg er viktig for både den organiserte idretten, men også sett i et folkehelseperspektiv. Tønsberg Høyre vil sikre at anleggsplanen videreføres med gode behovsanalyser for utbygging av anlegg.

Gode rammebetingelser er viktig for et idrettslag. For at kommunen, både politikere og administrasjonen skal kjenne til de ulike behovene idrettslagene har vil Tønsberg Høyre at det arrangeres en årlig idretts-/dialog konferanse mellom idretten, kommunen og politikerne.

Tønsberg Høyre vil bidra til idrettsglede for alle. Vi vil at flere skal oppleve fellesskap, mestring og begeistring ved å legge til rette for gode idrettsopplevelser, som vil gi bedre helse, likhet, trivsel og livskvalitet.

Bruk stemmeretten – Godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags