Arbeiderpartiets stortingskandidater Truls Vasvik og Maria-Karine Aasen-Svensrud skriver i et innlegg på tb.no 6. juli et svar mot mitt innlegg, hvor jeg fremmet viktigheten av at det i Norge må skapes mer, og ikke skattes mer.

Skatteeksperimentet til Ap med Sp på slep hvor minimum 15 milliarder kr skal kreves  i mer skatt er intet mindre enn skadelig for det norske arbeidsmarkedet. Økt skatt skaper ikke flere arbeidsplasser. Aasen-Svensrud og Vasviks kritikk er gammelt nytt, og noe velgerne bør merke seg.

LES OGSÅ: Skole og omsorg, ikke skattekutt

Ikke lenger arbeidernes parti

I et innlegg hvor jeg skriver om hvor viktig det er at Norge får flere arbeidsplasser, og at det derfor er viktig med forutsigbare rammebetingelser for dem som faktisk skal skape disse arbeidsplassene, svarer Ap med en «skattelette til de rike»-retorikk. Hvor er Arbeiderpartiets løsninger for flere arbeidsplasser i Vestfold?

Arbeiderpartiet er ikke lenger arbeidernes parti når det er viktigere å skattlegge de som skaper noe i samfunnet vårt, fremfor å gi dem de  trygge rammene som er sårt nødvendig for at antall arbeidsplasser skal vokse.

Frp/H-regjeringen har i løpet av fire år redusert det totale skatte- og avgiftstrykket med 21 milliarder kr. Det er bra, men ikke nok. Samtidig har velferden økt når flere tusen lærere får etter- og videreutdanning, helsekøene er redusert med 80 000 pasienter, som betyr at syke mennesker blir friske raskere enn i 2013, og velferden øker når det nå bygges om lag 10 000 nye sykehjemsplasser. Nå synker også arbeidsledigheten i Vestfold og landet for øvrig.

LES OGSÅ: Fremtidsrettede Vestfold-kommuner

Rettferdig skattesystem, Ap? 

Vasvik og Aasen-Svensrud bedyrer at formuesskatten er viktig for å skattlegge de rikeste. Det de derimot ikke sier noe om, er at formuesskatten forskjellsbehandler norske og utenlandske bedriftseiere.

Eies bedriften av Ola nordmann, må Ola betale formuesskatt, men dersom bedriften eies av eksempelvis det multinasjonale billion-selskapet General Electric (GE), betales ikke formuesskatten. Dette er ifølge Vasvik og Aasen-Svensrud et rettferdig skattesystem. Skjønn det, den som kan.  

Arbeiderpartiet har gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer. Det siste vi trenger er Aps skatteeksperiment i en tid hvor vi trenger nye, smarte og innovative løsninger for fremtidens arbeidsplasser. Frp sitter på nøkkelen, la oss bruke den i fire nye år.