Vi må aldri bli oss selv nok!

UVERDIG: Den europeiske konkurransen om å være strengest i klassen i møte med mennesker som flykter fra krig er uverdig, skriver Muctarr Koroma.

UVERDIG: Den europeiske konkurransen om å være strengest i klassen i møte med mennesker som flykter fra krig er uverdig, skriver Muctarr Koroma. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kampen mot fattigdom og klimaendringer er de største utfordringene verden står overfor. For meg som kristendemokrat er det en selvfølge at alle mennesker har ukrenkelig verdi og derfor har rett til muligheten til et liv i frihet fra fattigdom, forfølgelse og undertrykkelse.

DEL

Meninger

Norge er en del av en større verden, preget av store kontraster. Millioner av mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Krig driver stadig flere på flukt, og det er flere slaver i verden enn noen gang.

Noen politikere mener vi har nok med oss selv. KrF er uenig. Norge må vise solidaritet og medmenneskelighet i møte med verdens utfordringer. Nestekjærligheten kan ikke stoppe ved Svinesund. Alle mennesker er like mye verd uansett hvem vi er og kommer fra.

Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at den europeiske konkurransen om å være strengest i klassen i møte med mennesker som flykter fra krig er uverdig. Vi kan ikke delta i en konkurranse om å gjøre minst for dem som trenger det mest. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre mer.

Økt handel er en av de viktigste måtene verdens fattige kan skape økonomisk utvikling i landene sine på. Disse landene må integreres bedre i verdensøkonomien, og de lokale og regionale markedene, særlig i Afrika, må utvikles.

Urettferdig handelspolitikk

En del av utviklingslandenes varer stenges i dag systematisk ute fra markedene i rike land gjennom regler, tollmurer, kvoter og subsidier. Samtidig nektes utviklingsland å beskytte egne markeder, og de utsettes for dumping av subsidierte varer fra rike land.

Kampen for internasjonal rettferdighet og mot fattigdom har alltid vært blant KrFs viktigste hjertesaker. Det er fattigdomsbekjempelse og ikke norske egeninteresser som må styre norsk utviklingspolitikk. Vi vil unngå at Norge gir med den ene hånden og tar med den andre. Det bør være slike verdivalg som styrer våre veivalg.

Valgene vi tar handler ikke bare om «oss», men om et større «vi». Ikke alt kan måles i kroner og øre. Hvor stor verdi har et menneskeliv? Jeg er stolt av å tilhøre et parti som setter menneskeverdet høyere enn materielle verdier eller systemer.

Høstens valg er et verdivalg. Det handler om hvilke verdier som skal styre våre prioriteringer de neste årene. KrF har alltid ment at vi har et særlig ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. Vi må aldri bli oss selv nok!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags