Ja til bypakken og planlagt broløsning

KOM I GANG: Planlegging og politisk behandling av store samferdselsprosjekter er tidskrevende og kompliserte, og vi står nok en gang i fare for at bypakke Tønsberg fanges i ubesluttsomhet. Nå er det tid for å gjennomføre. Det vil alle være tjent med, skriver Per Gaasø.

KOM I GANG: Planlegging og politisk behandling av store samferdselsprosjekter er tidskrevende og kompliserte, og vi står nok en gang i fare for at bypakke Tønsberg fanges i ubesluttsomhet. Nå er det tid for å gjennomføre. Det vil alle være tjent med, skriver Per Gaasø. Foto:

Av

Trafikken mellom Færder kommune og Tønsberg begynner å bli ubehagelig stor i forhold til kapasiteten til kanalbroen og tilstøtende veinett

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Trafikkmønsteret og geografien i området har gjort det vanskelig å finne den perfekte løsningen for ny fastlandsforbindelse. Det må bli et kompromiss.

Jeg har selv vært ivrig tilhenger av Vestfjordforbindelsen, men ser også problemer med denne løsningen. Geografisk sett ser Vestfjordforbindelsen ut som den aller beste. Men den vil kreve store justeringer for framtidig bosetting, næringsliv, arbeidsplasser og handel i området. Skulle ønske det var et tett, nært og omfattende samarbeid mellom Sandefjord, Færder og Tønsberg for å få til dette. Men et slikt omfattende samarbeid eksisterer ikke. Sett fra et statisk synspunkt er trafikkgrunnlaget for Vestfjordforbindelsen dessverre ikke stort nok. Tunnel fra Kaldnes til Korten var et veldig godt forslag, men er dessverre skrinlagt. Østalternativet er ikke godt nok, og kommer uansett for sent.

Vi står igjen med broløsningen over Smørberg. Dette er egentlig et godt kompromiss. Den gir kort vei til E18, og dermed raskere vei til/fra sydfylket og nordover mot Oslo. Det blir vesentlig kortere reisetid fra Færder kommune til Oslo, Sandefjord og Larvik. Trafikken mellom Færder og Tønsberg blir mye bedre fordelt. Det er gjort fornuftige analyser rundt dette. Den nye fastlandsforbindelsen blir sikkert dyr. Etter planen vil den koste 3,8 milliarder kroner. I verste fall kan beløpet stige til opp mot fem milliarder kroner. Det er krevende, men langt fra uoverkommelig. Og prosjektet skaper dessuten mange arbeidsplasser. Forventet ÅDT ligger på ca 17000, og vil sannsynligvis stige vesentlig når broen er vel etablert. Jeg ønsker meg firefeltsløsningen, men et ekstra kompromiss er en tofeltsløsning som kan gi gode besparelser. Renten vil sannsynligvis være lav i lang tid fremover. Det vil være til veldig god hjelp.

For å sette prosjektet i litt perspektiv: Giske kommune er en øykommune utenfor Ålesund. Den har 8500 innbyggere. Der har de klart å etablere en fastlandsforbindelse som består av : 1) Godøytunnelen som er 3849m lang og inntil 153m under havoverflaten 2) Valderøytunnelen som er 4222m lang og inntil 137m under havoverflaten 3) Giskebroen som er 552m lang, har 11 spenn og gir 17m seilingshøyde. Hvis Giskebefolkningen har klart alt dette, så bør vel vi kunne klare vårt planlagte broprosjekt med god margin? Færder har en fastboende befolkning på ca 27000, og befolkningen mangedobles om sommeren. Tønsberg har en befolkning på ca 56000. Det er m.a.o. langt flere med på spleiselaget her, selv om det er litt stusselig med statlige bidrag.

Broløsningen og bypakken vil fjerne den tunge gjennomgangstrafikken i Tønsberg, og gatebruksplanen vil gjøre byens sentrum mye mer attraktivt. Lange stillestående bilkøer som spyr ut eksos i byen blir borte. Det blir gode tiltak som bedrer fremkommeligheten for kollektivtrafikken og myke trafikanter. I 2025 blir dessuten dobbeltspor mellom Tønsberg sentrum og Oslo ferdig. Dette er klare forbedringer sett fra et miljøsynspunkt.

Planlegging og politisk behandling av store samferdselsprosjekter er tidskrevende og kompliserte, og vi står nok en gang i fare for at bypakke Tønsberg fanges i ubesluttsomhet. Nå er det tid for å gjennomføre. Det vil alle være tjent med.

Gode veiforbindelser er avgjørende for den økonomiske helsen til Tønsbergregionen også i en grønn fremtid. Trafikale infarkter er direkte skadelige. I sommer har vi hatt veldig stor biltrafikk i Tønsberg, båter som kolliderer med kanalbroen, samt ambulanser som ikke kommer frem til pasientene i tide fordi broen åpnes. Det siste gjør at liv kan gå tapt. Det finnes en overveldende mengde troverdige tall som sier noe om situasjonen. For meg har disse en klar retning. Det er lagt ned ufattelig mye tidkrevende arbeid i å komme frem til en løsning. Nå har vi den. Løs momsproblematikken med samferdselsministeren, bygg den planlagte broforbindelsen over Smørberg uten flere utsettelser, og gjennomfør bypakke Tønsberg. Det haster! Nå har jeg stukket hånden inn i vepsebolet. Og vepsen trives sikkert godt for tiden. Fortsatt god sommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags