Regjeringen må ta ansvar. Vi aksepterer ikke en ny utsettelse av InterCity-utbyggingen i Vestfold

Vestfold Arbeiderparti mener at dette er en skandaløs dårlig planlegging, dersom det som er gjengitt fra Aftenposten er riktig - og det bare åtte måneder etter at Stortinget behandlet Nasjonal transportplan. Der står det at "ny InterCity til Fredrikstad først kan åpnes i 2027, til Hamar i 2026, til Tønsberg i 2025 og til Hønefoss tidligst i 2028."

En ny utsettelse i bygging av nytt dobbeltspor fra Nykirke og til Barkåker, og ny utsettelse av to tog i timen til Tønsberg er uakseptabelt.

Nok kø!

Folk står i kø nok allerede. Vi Vestfoldinger kan ikke akseptere at regjeringen stillesittende  aksepterer at vårt største samferdselsløft blir gjentatte ganger skjøvet ut i tid. Togene er allerede på bristepunktet i både punktlighet og kapasitet.

I 2013 sa Stortinget at dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg (indre IC) skulle stå ferdig i 2024 og til Lillehammer, Halden og Skien (ytre IC) i 2030. I 2017 ble ytre IC dessverre utsatt med to år til 2032 av stortingsflertallet (Høyre, Frp, Venstre og KrF).  I 2017 unnskyldte regjeringspartiene seg med at utsettelsen var liten og ubetydelig. Dagens forslag føyer seg dessverre bare inn i en rekken.

Hva da med Larvik og Sandefjord? Sist ble vi fortalt fra regjeringspartiene i fylket at det var ikke så dramatisk at Vestfoldbanen til Sandefjord og Larvik ble forskjøvet med bare to år! Hva nå ved ytterlige utsettelse med to år? Eller må vi stålsette oss på noe mer?

 

Vestfold Høyre har ingen gjennomslagskraft

Vestfold Arbeiderparti mener at Høyre, Frp og Venstre nå må være tydelige på om de egentlig mente noe som helst med sine valgløfter om en ny og moderne Vestfoldbane. Vi minner om at spesielt Vestfold Høyre var svært høye og mørke i 2011 og mente at en ny Vestfoldbane måtte kunne bli bygget ferdig innen 2026. Skal vi tro de siste signaler fremstår det som om Vestfold Høyre har svært liten, om ingen, gjennomslagskraft i egen regjering. 

Arbeiderpartiet mener at oppsplittingen av jernbanen i ulike selskaper og enheter medfører at den ene hånda ikke vet hva den andre gjør. Gårsdagens nyhet fra Bane Nor føyer seg dessverre inn i en rekken av eksempler.

Vestfold Arbeiderparti mener at forslaget fra infrastrukturforetaket Bane Nor kommer som en følge av for små bevilgninger til både å bygge ny og samtidig vedlikeholde den jernbanen vi har.

Vestfoldbanen ferdig i Tønsberg 2024

Jernbanedirektoratet vil sende ut et utkast til Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-23 på høring 6. april. Et av flere viktige grunnlag for dette handlingsprogrammet vil være nettopp innspillet fra Bane Nor, som kjenner dagens infrastruktur og utfordringer godt. Vestfold Arbeiderparti håper at Jernbanedirektoratets prioriteringene i endelige forslaget til handlingsprogram ikke sammenfaller med Bane Nor sitt innspill.

Arbeiderpartiet står fast på sin ambisjon om ferdig Vestfoldbane frem til Tønsberg i 2024 og til Larvik og Porsgrunn i 2030. Arbeiderpartiet har høyere ambisjoner enn dette!