Sverre Brydøy om Bane Nor: Høyst diskutable rettelser av min jernbanequiz

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bane Nor har kommentert min lille jernbanequiz fra i sommer: BNs retting av feil er høyst diskutabel, bortsett fra referansen til Konsekvekvensutredning hvor det skulle stått Forstudierapport. Offentlig prosjektplanlegging går i små trinn med mange rapporter og høringsrunder, så det er fort gjort å gå seg vill.

DEL

Leserbrev 

Min prosjekterfaring fra mange år i industri og offshore er basert på at viktige beslutningsparametre skal analyseres tidlig. For eksempel ville jeg forventet at skisser av  stasjonsløsninger, støykart langs traseen gjennom byen og markeds- /atkomstanalyse som dekker hele passasjergrunnlaget var en del av beslutningsgrunnlaget.

LES OGSÅ:  Tar du jernbanequizen?

Enkel atkomst viktig

I mangel av slik informasjon ble avstanden i luftlinje mellom sirklene som markerer forslag til stasjon i Eckersbergs gate og på Korten målt på kartet til ca. 350 meter. At det bor vel tusen færre innen gangavstand på én kilometer fra stasjon på Korten enn Eckersbergs gate er nok riktig, men enkel atkomst for over 60.000 innbyggere i nye Færder og gamle Sem kommune via ny fastlandsforbindelse og Frodeåstunnelen, er viktigere. Det er lett å velge bil hele veien hvis det ikke legges til rette for kombinasjon bil-tog.

LES OGSÅ:  Bane Nor tok Sverre Brydøys jernbanequiz. Her er de riktige svarene
 

Derfor er det uforståelig at Jarlsberg-alternativet med stasjon på Korten og ny/ombygd jarlsbergtunnel ble skrinlagt i forstudien. Særlig fordi løsningen har lavere omkostninger og høyere samfunnsverdi enn de to forslagene som BN foreslår skal utredes videre. Som innspill til forstudien var mitt forslag at stasjonen for ny jarlsbergtunnel bør ligge helt sør i Frodeåsen. BN valgte imidlertid stasjon på Korten. Dersom de mente plasseringen var uaktuell, kunne de valgt å legge stasjonen i fjell nærmere sentrum.

LES OGSÅ: Ny jernbane: Begåtte feil berettiger ikke nye grove feil

Støy skal vurderes senere

Jeg har også merket meg at støy er blant de «detaljene» som skal vurderes senere. Det finnes sikkert et hav av støymålinger fra tog på jernbanebruer, både i Norge og utlandet. Akselerasjon fra null til 200 km/t eller tilsvarende nedbremsing er ikke støyfritt. Vanlig konsesjonsgrense for nattestøy er 40 desibel. Hvor mange boliger vil bli eksponert for mer støy?

TID: Blant forstudiens seks varianter i Jarlsberg-korridoren, er det bare variant 1B-4 med ombygget jarlsbergtunnel som sparer reisetid.

TID: Blant forstudiens seks varianter i Jarlsberg-korridoren, er det bare variant 1B-4 med ombygget jarlsbergtunnel som sparer reisetid. Foto:

Det er fint om BN har funnet andre og rimeligere tekniske løsninger på Nøtterøy-alternativet. Min quizz var basert på BNs forslag til planprogram, og forbedringen fra variant A1-10 i forstudien er ikke åpenbar. Jeg var til stede på folkemøtet i   Tønsberg 8. mars, og den nærmest unisone motstanden mot Nøtterøy-alternativet forsvinner ikke med en liten reduksjon av omkostningene. Det er ikke der skoen trykker!
 

Blant forstudiens seks varianter i Jarlsberg-korridoren er det bare variant 1B-4 med ombygget jarlsbergtunnel som sparer reisetid. De fem øvrige er basert på fortsatt bruk av sløyfa med enkeltspor eller dobbeltspor og sparer ikke ett sekund.  Det var nytt for meg at Tønsberg og Nøtterøy kommune har sagt at det er opp til BN å velge hvilken variant som skal utredes videre i Jarlsberg-korridoren.

Ikke skyt på pianisten

BNs krav til korridorer som utredes videre er at de bidrar til kortere reisetid på hele strekningen, og derfor bør valget være enkelt. Dersom BN likevel velger å utrede en av variantene i sløyfa, får vi også svar på siste spørsmål i quizen. Alternativene var a) Teknisk økonomisk inkompetanse. Det avkrefter planleggingssjefen, og det har jeg heller aldri trodd. Litt mer sannsynlig er alternativ b) Politiske signaler fra sentralt hold, herunder Fylkesmannen, som har sendt brev til BN om Nøtterøy-alternativet. Ingen ønsker å beholde jernbanesløyfa, og dersom BN velger å utrede en jarlsbergvariant i sløyfa som man på forhånd vet ikke møter kriteriene, blir riktig svar alternativ c) Prestisjehensyn fordi Jarlsbergtunnelen må bygges om.  
 

Det blir feil å skyte på pianisten som er fersk i saken. Komponisten sitter nok høyere opp i systemet.

 

Sverre Brydøy

Tønsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags