All grunn til å juble for jernbanen, kritikken fra Ap og SV er urimelig

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

KrF og Venstre har fått enorme gjennomslag i jernbanepolitikken gjennom samarbeidet med Høyre og Frp. Derfor er det grunn til å juble, selv om Arbeiderpartiet forsøker å skape et inntrykk av det motsatte.

DEL

Meninger 

Nasjonal transportplan legger opp til den største satsingen på jernbane i Norge siden Bergensbanen stod ferdig i 1909. Av de nesten tusen milliardene som ligger inne i planen, er 45 prosent forbeholdt jernbane. Til sammenligning, ble kun 18 prosent av midlene satt av til jernbane i den forrige planen som den rødgrønne regjeringen la fram. Vi er glade for at en borgerlig regjering, med en samferdselsminister fra det tradisjonelle bilpartiet Frp, har gått med på en slik kursendring. 

Carl-Erik Grimstad

Carl-Erik Grimstad Foto:

LES OGSÅ: All grunn til å feire en historisk satsing på tog

Tung satsing

Vi har spesielt god grunn til å juble i Vestfold. Det satses tungt på Vestfoldbanen, og det betyr mye for kollektivtilbudet og utviklingen av regionen vår. Ingen andre regionstrekninger enn Eidsvoll- Skien har tilnærmet så mange passasjerer. Økningen i passasjertallet er også formidabel.  De siste tallene viser en økning i antall passasjerer på 5,4 prosent i 2016. Den nylig gjennomførte reduksjonen i prisen på periodekortene på 20 prosent, et resultat av statsbudsjettet for 2016, ble ønsket varmt velkommen av pendlerne. 

Men suksess avler nye utfordringer. Nå står folk i midtgangene, og en økning i frekvensen er absolutt nødvendig dersom vi skal få ned biltrafikken langs E18 ytterligere og samtidig redusere klimautslippene. Selv etter økningen i antall avganger nylig, går det for få tog når vi trenger dem.  

LES OGSÅ: Regjeringa svikter Vestfoldbanen

Fire tog i timen

Det er denne utfordringen Nasjonal transportplan skal løse. I 2032 vil det kunne gå fire tog i timen mellom Skien og Oslo, og de vil gå betydelig raskere enn i dag. Vestfoldbanen vil bli som en som en t-bane mellom byene, og et svært godt alternativ for pendlerne. Etter sammenkoblingen med Sørlandsbanen i 2035, vil det kunne gå tog til Oslo hvert tiende minutt. Da snakker vi!

For å få til dette, har det vært helt nødvendig å få bygget ut kapasiteten i Oslo med en ekstra togtunnel. Dette var aldri på tegnebordet i forrige NTP. Uten denne tunnelen, som tar store deler av investeringene, ville det ikke vært mulig å kjøre så mange tog langs «vår» strekning. Derfor kan vi ikke få ferdigstilt dobbeltsporet til Skien før i 2032, men vi merker oss at tunge samfunnsaktører som NHO mener dette er verdt å vente på.

LES OGSÅ: På rett spor

Toget binder oss sammen

Det er også en styrke at planen er en helhetlig satsing som kommer vår region til gode. Hvert år øker befolkningen i Oslo og Akershus med et antall som tilsvarer halvparten av Tønsberg. I løpet av få år vil alt ligge til rette for en befolknings- og næringslivsvekst i vår del av Østlandet. Det vil bli toget som binder oss sammen. Torp vil kunne bygges ut, tjenestetilbudet til vår befolkning vil bli bedre. Det som blir bra for Vestfold, vil bli bra for Oslo – og for Norge!

LES OGSÅ (+): At utbygging av jernbanen til Skien utsettes med to år, er ikke noe nederlag for denne gjengen

Men det holder ikke med gode intensjoner i NTP. Planen må følges opp i de årlige budsjettene. I forrige planperiode fra 2010-2013, satte den rødgrønne regjeringen av 48 milliarder kroner til tog. I nåværende periode, 2014 -2017, er tallet nesten doblet. Da den forrige regjeringen gikk av, lå jernbanen i Norge på sotteseng. Vedlikeholdsbudsjettene var altfor små og det nesten ikke klargjort for realiseringen av noen jernbaneplaner.

Derfor faller kritikken fra SV og Arbeiderpartiet på sin egen urimelighet. Togsatsingen vi nå står foran, er resultat av et borgerlig samarbeid på sitt beste!

Anders Tyvand  Carl-Erik Grimstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags