Bane Nor på villspor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg klarer ikke å forstå hvorfor Bane Nor nå går inn for stikk motsatte løsninger enn det kolleger i forstudierapporten fra april i fjor foreslo.

DEL

Leserbrev 

Der ble det foreslått å utrede Jarlsberg videre og legge bort indre Nøtterøy (Alle A korridorer).

For å begrense innlegget, fokusere jeg kun på 1A-10 (Kanalen- Munkerekka – Stokke) i forhold til Jarlsberg løsninger som nå er stoppet av BN.

Jeg vil prøve å imøtegå momenter i samme rekkefølge som planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i BN hadde i sitt innlegg i Tønsbergs Blad 2.mars og deretter momenter i korridorer som ikke utredes i Forslag til planprogram som blant annet ble presentert under stormøte i Tønsberg 8.mars.

Solhaug 2. mars, hvorfor ikke BN planlegger alternative korridorer over Jarlsberg-jordene:

«Høyhastighetstog fører til stort trykk mot underlaget og stiller store krav til grunnforholdene.»

Ikke lett med bru heller

Jarlsberg jordene, strand sonene i Vestfjorden og ditto sjøbunn har alle store innslag av den samme kvikkleiren. På Jarlsberg jordene kan man spre belastningen jevnt over hele banestrekningen. Store båter og lektere skal kunne passere under Vestfjordbroen med god margin. Dette vil kreve et langt bruspenn med meget stor belastning mot bunnen. I tillegg kommer vekten av betong søyler/pilarer med en samlet lengde på 80 – 100 meter (bro høyde 40 meter + dybde + bunn ned til «fast» grunn). Et annet problem man ikke har på Jarlsberg-jordene er store ismasser i bevegelse. Det vil bli et betydelig trykk sideveis mot bro pilarene når isen i Vestfjorden tidlig vår begynner å drive utover på vannstrømmene fra Auli elva.

«Trasene over Jarlsberg jordene må legges høyere enn dagens trasé.»

Her brukes løft av traseen 3 – 5 meter som et argument mot Jarlsberg-løsningen. Dette virker noe underlig når BN samtidig går inn for å legge banen 10 meter over terreng sørover fra Tønsberg stasjon , over Kanalen og opp mot Kikut. Videre 40 meter over terreng i Munkerekka.

«Sporet på Jarlsberg må legge over eller under veiene i området.»

Jeg kan ikke forstå hvordan dette tillegges mer vekt inn inngrepene i 1A-10.

«Dyrt og teknisk vanskelig å bygge.»

I følge forstudierapporten er Jarlsberg løsningene 21 – 44 prosent billigere enn Nøtterøy korridor 1A-10.

Jeg forstår ikke at Jarlsberg løsningene kan være mer teknisk vanskelige i forhold til 1A-10, med 2 broer, den lengste på 1.600 meter, 40 meter over terreng og ett av brospennene på 50 + meter. I tillegg en tunell på 1.050 meter under et friområde(Teie skogen).

«Jarlsberg korridoren vil gi en betydelig lengre reisetid.»

I følge forstudierapporten sparer man 2 minutter og 20 sekunder med 1A-10 i forhold til Jarlsberg-løsninger. Dette er ikke betydelig for meg, sett i forhold til inngrep og kostnader. Innspart tid er bare halvparten av det NSB definerer som forsinkelse.

Bane Nor Forslag til planprogram . 7.1. Jarlsberg – Stokke

«Kostnadskrevende konstruksjoner blant annet over Aulielva.»

Her brukes bro løsning i bakkehøyde over en smal elv som argument mot Jarls korridoren, men 1.600 meter bro over Vestfjorden vektlegges ikke.

LES OGSÅ:  Bane Nor: Derfor blir disse fire forslagene om traseer ikke utredet

«Jarlsberg løsningen kommer dårligere ut samfunnsøkonomisk.»

LES OGSÅ: Høy temperatur på folkemøtet om togtrasé

Mange negative virkninger

Her er det riktig å sette 2 minutter og 20 sekunder spart reisetid opp mot ulike negative effekter av Nøtterøy løsningen:

a. 1A-10 er 2 – 4 milliarder dyrere.

b. Innseilingen til Norges eldste sjøfartsby blir sterkt begrenset inn fra Oslofjorden med maks seilingshøyde på 10 meter.

c. «Kysten» og «Bernting» kan ikke lenger gjøre seilinger rundt Nøtterøy.

d.Det vil bli en fjellskjæring inn i rekreasjons området Teieskogen fra Munkerekka,i drøye 30 meters over havet.

e.Tunelltaket under Teieskogen vil være 40 meter over havet å gjøre Teieskogen meget sårbar for varige skader i enkelte områder.

f. Trekkfugler i tusenvis vil møte en betydelig hindring inn og ut fra Ilene. 1.600 meter bred og 50 meter høy målt opp til kjøreledninger.

g. Fare for at større skip seiler inn i brofundamentene og stopper Vestfoldbanen i en lengre periode.

Under folkemøtet i Tønsberg 8.mars var det mange som ville ha en eller annen Jarlsberg-løsning tilbake på banen som et reelt alternativ. Jeg tror de fleste kan leve med 2 minutter og 20 sekunder mer reisetid for å kunne bevare dagens Tønsberg og indre Nøtterøy.

En Jarlsberg løsning vil også kunne få politisk støtte lokalt og dermed bli gjennomførbart.


Tore Moskvil

Munkholmen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags