Det er lov å si at vi vil ha toget i tunnel under fjorden

TAFATTE: Det er underlig å se hvor passive og lite tøffe lokalpolitikerne er jernbanesaken, skriver Øyvind Greve. Foto: Anne Charlotte Schjøll

TAFATTE: Det er underlig å se hvor passive og lite tøffe lokalpolitikerne er jernbanesaken, skriver Øyvind Greve. Foto: Anne Charlotte Schjøll

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lokalpolitikerne er passive og lite tøffe i jernbanesaken. Flertallet ser ut å ønske seg dårlig løsningerhelle enn å ta kampen for å få en jernbane som gir en bedre by.

DEL

MeningerI februar skrev jeg et leserbrev hvor jeg uttrykte min frustrasjon over at Tønsbergs Blads redaktører la opp til et debattnivå som ikke ville gi konstruktiv debatt om jernbaneplanene i Tønsberg. En drøy måned senere kan jeg konstatere at debatten er blitt slik. Det er fremdeles de færreste som ønsker å diskutere de faktiske og realistiske alternativene på en måte som gjør at dette kan ta oss i retning en god løsning.

Vil ikke se jernbanebru fra huset sitt

Det er ikke få selvutnevnte eksperter som har ytret seg i debattspaltene siden Bane Nor presenterte de gjenstående alternativene. Det er imidlertid de færreste av disse ekspertene som har svart opp de faktiske utfordringene en ny jernbanetrasé, hvor den nå måtte havne, skal løse når den nå skal bygges gjennom Vestfold.

Øyvind Greve

Øyvind Greve

Forslagene de mest ivrige presenterer ser i stor grad ut til å handle om at de ikke vil se bru fra huset sitt i Nordbyen eller at de risikerer å miste båtplassen sin i Vestfjorden, selv om det ikke er det de skriver. For ordens skyld, jeg berøres ikke av noen traseer, jeg er ikke togpendler og jeg har ingen interesse av noen som helst utfall utover at jeg ønsker den beste løsningen for Tønsberg. Og for å understreke, jeg mener ikke at den beste løsningen er å stenge byen for båttrafikk eller å rasere naturvernområder.

LES OGSÅ: Jernbaneplanene: Det er ingen skam å snu

Et treje alternativ er like dårlig

Heldigvis har de politiske miljøene lokalt også begynt å røre på seg. Rådmannens innstilling er at Bane Nor tar Jarlsberg-alternativet inn igjen i utredningen. Det ser ut til å være bredt politisk bifall til dette. Dette er en fornuftig anbefaling, all den tid det er et minst like dårlig alternativ som de to utredningsinstansen foreslår å ta med seg videre. Jarlsberg-alternativet vil nemlig trolig gjøre at vi beholder jernbanesløyfen i en eller annen form, at total reisetid på den ferdige Vestfoldbanen ikke blir optimal og at jernbanen vil lage en effektiv fysisk og visuell barriere mellom byen og Jarlsberg Hovedgård.

LES OGSÅ: Dagens blomster går til formannskapet i Sandefjord

Vi vet hvor sentrum blir liggende

Enkelte politikere ser imidlertid ut til snakke jernbanemotstanderne ekstra mye etter munnen når Jarlsberg-alternativet relanseres. Det siste og verste tilfellet av dette kunne vi lese i Tønsbergs Blad 1. april, i form av et leserbrev fra bystyrerepresentant Lise L. Mandal fra Høyre. Her forsøker hun å problematisere hvor sentrum i Tønsberg er og hvor dette vil ligge i framtiden, selvfølgelig med det mål å rettferdiggjøre en ny stasjonsplassering på Korten. Det stemmer nok at sentrum vil flytte på seg, men å gjøre seg uvitende om hvilken retning det skjer passer seg ikke for en sittende politiker.

Et bredt flertall i bystyret har nylig vedtatt både byplan og kommuneplan, og ifølge disse skal eksisterende sentrum fortettes, samt utvides mot Kaldnes og på Stensarmen. I tillegg eksisterer det en rekke langtkomne planer for utbygging og utvikling på sentrumsnære Kilen, godt hjulpet av en politisk vedtatt utvidelse av Presterødbakken. Dette vet politikerne veldig godt, håper jeg.

LES OGSÅ: Tønsberg: Kommunen skal både utvikles og bevares

Ikke en del av byplanområdet

Korten, hvor Høyre-representant Mandal vil plassere en ny jernbanestasjon, er ikke en del av byplanområdet, da det ikke er regnet som sentrum. Hvorvidt det er egnet for utvikling av sentrumsformål er også høyst usikkert. Det er per nå ca. to ledige tomter i området som ikke er båndlagt av fastlandsforbindelsen Høyre ønsker ilandført i samme område. En stor andel av eksisterende virksomhet i området er offentlige kontorer eller forretningskontorer, og området er i stor grad folketomt etter klokken fire på hverdager og hele døgnet i helgene.

Passive og lite tøffe politikere

Mandal ønsker at hennes barnebarn, oldebarn osv. skal kunne rusle «noen minutter» fra jernbanestasjonen og til torget. Det er 1,5 km raskeste vei, gangtid er ca. 15–20 minutter. Det er for øvrig omtrent samme avstand og tidsbruk en sykehusansatt lege eller sykepleier bosatt i f.eks. Larvik vil bruke mellom stasjonen og arbeidsplassen sin på sykehuset to ganger daglig, med mindre det er ønskelig fra den politiske posisjonen at de og deres tusenvis av kolleger skal kjøre til og fra jobb da.

LES OGSÅ: Politikerne i Tønsberg er fast bestemt på Jarlsberg-alternativet

Det er underlig å se hvor passive og lite tøffe lokalpolitikerne er i denne saken. At et stort flertall ser ut til å heller ønske seg alternativer som rett sagt ut er dårlige enn å ta kampen for å få en jernbane som gir en bedre by er underlig å se på. Det er faktisk lov å si høyt at «Vi vil ha stasjon under byen og tunnel under fjorden!» eller «Vi driter i jernbanen, alle kjører bil og vi kan like gjerne kjøre til Stokke eller Skoppum stasjon!». Det er i det minste ærlig.

Øyvind Greve

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags