Jernbaneplanene: Her trengs det kraftig politisk press

FULLT: Havet av biler taler sitt tydelige språk. 	Foto: Morten Wang

FULLT: Havet av biler taler sitt tydelige språk. Foto: Morten Wang

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg mener kommunene Tønsberg og Nøtterøy må legge politisk press på Bane Nor og samferdselsmyndighetene for å få utredet alternativene skikkelig, og samtidig foreta en kartlegging av reisemønsteret i regionen, sett i sammenheng med fremtidige utbyggingsplaner.

DEL

Meninger 

Så fikk vi da presentert Bane Nors planer og utredninger så langt. Mye arbeid er gjort, og planene fremstår selvfølgelig som ryddige og (til dels) troverdige. Imidlertid, er det en riktig virkelighetsbeskrivelse?

Eivind N. Abrahamsen

Eivind N. Abrahamsen

LES OGSÅ: Bør vi stole på Bane Nors anbefaling – denne gangen?

Hurra, stasjon i by'n!

Det legges stor vekt på at de reisende skal kunne gå eller sykle til stasjonen. Det blir neppe slik at folk roper: «Hurra, nå blir det ny stasjon i Tønsberg, så vi flytter dit». Havet av parkerte biler forteller noe annet. Det er rart hvis det synses om hvor nedslagsfeltet for de reisene er, i stedet for å foreta en skikkelig undersøkelse. Enkelt! Se på alle stasjoner i dag som virker som knutepunkter; f.eks. Skoppum, Holmestrand, Sande, Drammen og Asker. Problem: For lite parkeringsplass! Selv på Skoppum har det til tider vært så fullt at jeg har måttet kjøre bil til Oslo. Samtidig kan en ved selvsyn se at bussene fra Horten er nær sagt tomme. Ja selv på Nykirke er den store parkeringsplassen nylig utvidet for passasjerer som skal ta bussen videre. Jeg er redd at å satse i hovedsak på syklende og gående vil gi et svært tynt trafikkgrunnlag.

Trafikken i Tønsberg er forverret betraktelig etter alle omleggingene. Vi møter køer fra utsiden av byporten på Eik og fra Smidsrød på Nøtterøy, og ikke minst i Kilen-området og til Sem. Og hvorfor har vi kommet i en situasjon der så mange nærmest hater bilen? Bilen utgjør, og vil fortsatt utgjøre hovedtyngden av alt transportarbeid, enten vi liker det eller ikke. 50 prosent av biltrafikken er dessuten nyttetrafikk. I vårt tynt befolkede område kan aldri jernbane og buss erstatte den frihet, fleksibilitet og nytteverdi som bilen gir. Derfor er så mange også villig til å betale de skyhøye kostnadene for å bruke bil. Dersom kollektivknutepunktet hadde ligget utenfor byen, ville vi imidlertid spart mye kjøring inn og ut av Tønsberg sentrum. Allerede i dag ser vi at det er nær sagt umulig til tider å komme til for å hente eller bringe togpassasjerer til Tønsberg stasjon.

Stempelmotoren forsvinner

Utslipp fra bilen? Glem det! I løpet av få år er det få eller ingen stempelmotorer igjen. Mest sannsynlig blir det elektriske motorer med strøm generert fra brenselceller og hydrogen. Det vil tiden vise, men det blir annerledes enn i dag, det er helt sikkert.

LES OGSÅ:  På rett spor

Samfunnsøkonomisk hører vi. Ja er det det det? Biltrafikken genererer minimum 60 mrd. kroner netto til staten hvert år, etter at absolutt alle kostnader til veitrafikken er betalt. Kollektivtrafikken får overført mangfoldige milliarder hvert år. Jernbanen er verdens mest kostbare transportsystem. Selv undergrunnsbanene i London med 12 millioner mennesker sliter med økonomien. Og snakk om energi; jernbanen trekker ca. 18 tonn stål for hver personkilometer. Altså et energibehov som er «hinsides». Og se på alle de nær sagt tomme bussene i distriktet! Og hva får bilistene igjen? Jo, saltlake, dårlige veier og fartshumper som ødelegger bilene, all verdens innskrenkninger og restriksjoner, kø og kaos. Jeg har til nå ikke sett ett regnestykke som viser at kollektivtrafikken er samfunnsøkonomisk.

Grunnforholdene over Jarlsberg-jordene er så dårlige hører vi. Det er merkelig at det da har ligget en jernbane der i mer enn 100 år uten problemer. Det er nok dårligere grunnforhold over byfjorden tenker jeg. Vi er altså villige til å nærmest rasere store deler av gamle Tønsberg og Nøtterøy for å rettferdiggjøre at tunnelen gjennom Frodeåsen ble feilaktig plassert?

LES OGSÅ:  Bane Nor: Vi ønsker en konstruktiv debatt om regionale og lokale løsninger

Ikke akkurat idyll ved jernbanen

Jernbanekorridoren blir bare 15–30 meter bred? Kanskje det, men har dere sett områdene langs jernbanen inn til de stor byene i Europa? Det er slum og slum nesten hele veien. Og hvorfor det? Svært få ønsker å bo inntil en jernbane med åtte tog i timen forbi det meste av døgnet selvfølgelig. Og det er jo faktisk ikke lydløst!

Ingen har den beste løsningen. Nei, det kan vi fort bli enige om. Jeg har i hvert fall et forslag:

Flytt stasjonen til Korten eller nærmere flyplassen (for dem som kjører bil eller buss spiller det ingen rolle). Lag et moderne trafikknutepunkt med tilstrekkelig plass for parkering for biler og busser, og med lett atkomst. Noen får kortere vei og noen får lengre, ja. Men nedslagsfeltet for jernbanetrafikken blir betydelig større. La samtidig de reisende få betale for en parkeringsplass sammen med billetten eller månedskortet. Ved flyplassen er det dessuten plass nok til en moderne godsterminal (hvis jernbanene igjen blir konkurransedyktig på godstransport). Tønsberg sentrum spares for mye biltrafikk. «Sløyfa» blir borte. Reisetiden blir redusert.

Alternativene må utredes

Behold dagens stasjon som et stoppested for direkte tog mellom Tønsberg og Oslo, uten betjening. Billetter selges via automat og Narvesen som i dag. Sporvekslene er allerede fjernstyrte. To – tre spor. Vi snakker selvfølgelig kun om tog som skal til og fra Tønsberg (som har 50 prosent av trafikken på Vestfoldbanen). Det blir som å ta trikken til Oslo, men mye raskere.

Jeg mener kommunene Tønsberg og Nøtterøy som er planmyndighet må legge politisk press på Bane Nor og samferdselsmyndighetene for å få utredet alternativene skikkelig, og samtidig foreta en kartlegging av reisemønsteret i regionen, sett i sammenheng med fremtidige utbyggingsplaner. Kanskje tar jeg feil, men det får vi først vite når utredningene foreligger. Det skal vel i hvert fall ikke mye forskning til å forstå at de foreslåtte løsninger som foreligger, for lengst har overskredet grensen for nytte/kostverdi, og hva byen og Nøtterøy kan tåle av «overgrep».

Eivind N. Abrahamsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags