Kanskje er det nettopp en slik utmattelse Bane Nor nå spekulerer i. Det ser ut til at Bane Nor fortsatt tror alle byer i Norge ser like ut og må påtvinges samme løsning uansett bystruktur, kultur og topografi.

Samferdselsdepartementet får saken

Nå er det neste runde i planlegging av ny jernbanetrasé i Tønsberg. Klokeligvis har både Tønsberg og Færder kommuner ønsket at Jarlsberg-alternativet skal tas med som et fullverdig alternativ, samt at Nøtterøy-alternativet skal tas ut. Men Bane Nor står på sitt og striden går nå til Samferdselsdepartementet. 

LES OGSÅ: VG: Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging på Østlandet i flere år

Det er grunn til å minne om at Nøtterøy-alternativet er et resultat av den feil i planleggingen som Jernbaneverket i sin tid gjorde. Feilen består i at «noen» i Jernbaneverket ikke tok hensyn til eller ikke kjente reglene for maksimal stigning på bygging av nye jernbanespor. Bane Nor forsøker nå å dekke over sin egen fadese ved å gå for bruer som murer Tønsberg havn inne.

Dagens mantra: Kortere kjøretid

Det blir tydeligere og tydeligere at det er de magiske maksimalt antall minutters kjøretid mellom Skien og Oslo som er det fengende mantra for Bane Nor – så til de grader at de vil «gå over lik» (les: rester av Tønsberg by) for å oppnå en kjøretid som synes mer og mer urealistisk.

Bane Nor har til nå ikke gitt en helhetlig framstilling av sine to alternativer:

Nøtterøyalternativet vil måtte se helt annerledes og enda mer uspiselig ut enn det Bane Nor hittil har presentert. Det må nemlig bli bru tvers over hele Nøtterøy for å nå opp til den bruhøyde (40 meter) som Kystverket krever.

Vearalternativet vil i så stor grad ødelegge Ilene Ramsar-område, at Fylkesmannen har varslet protest.

LES OGSÅ:  Bane Nor planlegger gigantisk «tog-hotell» nær Tønsberg

Hvem sørger for uhildet input?

Begge disse hindringer har Bane Nor til nå ikke vært åpne på. Hvem skal så sørge for at Samferdselsdepartementet får en uhildet og fullstendig input om alle sider ved sakskomplekset? Ettersom Tønsberg kommune i sin tur en gang i framtiden skal få ansvaret for planen, er det nå utrolig viktig at kommunen får knyttet til seg uhildet fagkompetanse som sikrer at kommunen er jernbanefaglig på høyde med sin motpart! Det koster, men er vel anvendte penger.

De to kommuner har i fellesskap bedt om at det såkalte Jarlsberg-alternativet skal gis en skikkelig og seriøs behandling, mens Bane Nor altså holder på sitt. På dette grunnlaget går nå saken til avgjørelse i Samferdselsdepartementet. Vi setter vår lit til at departementet ser mer realistisk, uhildet og helhetlig på saken – og ikke bare «jernbanefaglig» …

Dyrt med ny tunnel og ny stasjon

Men: Jarlsbergalternativet medfører at det både må bygges en ny tunnel og en ny stasjon. Det er her tale om investeringer i milliardklassen, og meget betydelige inngrep i byens sentrum. Kan det unngås?

LES OGSÅ:  Hvorfor så sterk motstand mot Nøtterøy-korridoren for jernbane?

Ja, om Bane Nor – og Samferdselsdepartementet, som nå skal overprøve Bane Nor, vil ta til seg kunnskap om ny togteknologi, kan det bygges både en fullverdig Jarlsberg-trasé med en stasjon som beholder dagens plassering og en banesløyfe som frigis, samt spor som ellers gjennom bykjernen i grove trekk kan bli som i dag.

Det gjøres ved å gjøre om Tønsberg stasjon til en såkalt «sekkestasjon». Da ender sporene ved dagens planovergang v/ H. Wilhelmsens Allé og togene «snur»/endrer fartsretning i stasjonen. En slik «snuing» av kjøreretningen er problemløst og har i mange år vært praktisert i mange byer i så vel Tyskland som Sveits.

LES OGSÅ: Departementet vil ikke ha møte med ordførerne

Men: Dette medfører at kjøretiden mellom Skien og Oslo kan bli ca. to minutter lengre.

To minutters ekstra kjøretid som betyr å spare et godt bymiljø og noen milliarder? Er det verdt det? Hvem vil redde byen vår?

Gert Heiberg

tidligere rådgiver i NSB