Jeg våger den påstand at begge alternativ som BN (Bane Nor) har presentert, er like dårlig fundert.

Traseen over Nøtterøy kan etter hvert vise seg å bli en fryktelig dyr utbygging. BN holder på med et tunnelprosjekt i Moss der de forteller at dersom det er mye løsmasse der tunnelen skal gå, kan det bli fryktelig dyrt å lage tunnelen. Er det fast fjell derimot, vil kostnadene bli atskillig lavere.

Fare for kostnadssprekk

Det er nødvendig med grundige grunnundersøkelser for å få en bedre oversikt over kostnadene ved boring av tunnelen som trengs, dersom Nøtterøy-traseen blir valgt. Risikoen er stor for en gigantisk kostnadssprekk. Dog er dette en brukbar løsning for Tønsbergs del, i og med at vi blir kvitt bommene og jernbanesløyfa. Det må være et absolutt krav, når det skal brukes milliarder av skattekroner på en forbedring av jernbanenettet.

LES OGSÅ:  Støtten fra Sandefjord tyder på sterk vilje til samarbeid i jernbanesaken

På den annen side kommer stasjonen til å bli liggende der den nå er, og det er en dårlig løsning på lang sikt. Hvis flere og flere mennesker begynner å bruke jernbanen, fortrinnsvis til Oslo fra Tønsberg, trengs det atskillig flere parkeringsplasser enn det finnes i dag og mulighetene for flere plasser er heller dårlige.

Bru over Byfjorden blir en skamplett

Så til det skammelige forslaget som eventuelt kommer til å bli en skamplett i Tønsberg i uoverskuelig framtid. De som har klekket ut å bygge en jernbanebru over Byfjorden like i nærheten av Slottsfjellet, den stedegne bebyggelsen i Nordbyen og Ilene naturreservat, har mistet alle former for estetisk sans. Dette er en fornærmelse mot Tønsberg by. Det er neppe noen med tilknytning til Tønsberg som har vært med på denne hodeløse planleggingen.

LES OGSÅ: Politikerne i Tønsberg er fast bestemt på Jarlsberg-alternativet

Etter min mening finnes det to brukbare løsninger: Man kan la jernbanesporet gå direkte fra Barkåker og bygge ny stasjon på Korten/Kjelle. Da må det bygges dobbeltspor i den eksisterende traseen. Jeg har vanskelig for å tro at det ikke finnes ingeniører som kan løse denne problematikken.

LES OGSÅ: Glem jernbanestasjon i Tønsberg sentrum

De som hevder noe annet benytter seg av hva jeg velger å kalle vikarierende argumentasjon. De som kommer med bil, vil få tilgang til store arealer med parkeringsplasser. De som kommer med sykkel får bedre muligheter til å sette fra seg sykkelen, og de som kommer med buss vil bli kjørt til den nye stasjonen. Vi må bli kvitt bommene og jernbanesløyfa.

Vekk med sløyfa

En annen brukbar løsning er å la jernbanesporet følge den foreslåtte traseen i første forslag, men uten å bygge ny stasjon. Dermed vil det spares mange minutter mellom Oslo og Skien, og i sin tid mellom Oslo og Stavanger. Tog mellom Tønsberg og Oslo vil da få Tønsberg som endestasjon. Halvparten av dem som reiser med toget mellom Skien og Oslo, kommer på toget i Tønsberg.

Vi vil også med denne løsningen bli kvitt bommene og jernbanesløyfa. Med den frekvensen togene skal gå i framtida, sier det seg selv at bommene må bort. Det er «110 prosent» av Tønsbergs bilister enige i og jeg vil tro et stort flertall av de gående også. Dessuten er jeg ikke i tvil om at denne løsningen er den absolutt billigste og derfor gjennomførbar i nærmeste framtid. Jeg er redd for at de to forslagene BN har presentert, blir så dyre og vanskelige å gi en rimelig sikker forhåndskalkyle, at de vil bli skjøvet ut i tid.

LES OGSÅ: Tønsberg: Kommunen skal både utvikles og bevares

Jeg deler planleggingssjefens bekymring for lokførerne ved en sådan sekkestasjon. Det blir jo 100 til 200 meter å gå for en stakkars lokfører.

Jeg vil minne BN og planleggingssjefen om en fjellvettregel. «Det er ingen skam å snu». Vær så snill å snu, og snu deretter noen flere steiner. Selv om tidsaspektet er viktig, så er kvaliteten på det ferdige produktet mye viktigere. Denne løsningen skal vare i 50–100 år framover. Så resultatet er ekstremt viktig både for Tønsbergs innbyggere og de reisende. Dess tidligere BN snur i denne saken, dess kortere blir den tapte tiden.

Er det forresten noen som kan fortelle meg hvor Tønsberg by slutter/begynner? Noen i BN eller Samferdselsdepartementet?
Leif Erik Goldeng