Verdier som kan gå tapt for alltid, er ikke med i Bane Nors regnestykke

HØSTER STORM:Hanne Sophie Solhaug har ertet på seg store deler av Tønsbergs og Nøtterøys befolkning. Her orienterer hun Nøtterøys politikere.

HØSTER STORM:Hanne Sophie Solhaug har ertet på seg store deler av Tønsbergs og Nøtterøys befolkning. Her orienterer hun Nøtterøys politikere. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hanne Sophie Solhaug er talsperson for planleggerne i Bane Nor. Hun har ertet på seg store deler av befolkningen i Tønsberg og områdene rundt som vil bli berørt av de foreslåtte planene.

DEL

MeningerHanne Sophie Solhaug er talsperson for planleggerne i Bane Nor. Hun har ertet på seg store deler av befolkningen i Tønsberg og områdene rundt som vil bli berørt av de foreslåtte planene. I Tønsbergs Blad, torsdag 9. mars, prøver hun å forklare hvorfor de nekter å utrede Jarlsberg-alternativet. Forklaringene er ikke overbevisende.

LES OGSÅ: Bane Nor: Derfor blir disse fire forslagene om traseer ikke utredet

Planprosess i lukket rom med fagfolk

Men la dette ligge. Det største problemet er at hennes forklaringer bekrefter inntrykket om at denne planprosessen har vært gjort ut fra snevre forutsetninger og tilsynelatende i et lukket fagkammer.

Alle slike store utviklingsprosjekter er i prinsippet forhandlinger mellom forskjellige interesser og fordeler veid opp mot påførte ulemper. Det jeg og mange andre reagerer sterkt på er at de påførte ulempene fremtrer som totalt urimelige i forhold til gevinsten.

Birger Sevaldson

Birger Sevaldson

LES OGSÅ:  Høy temperatur på folkemøtet om togtrasé

Store ulemper

Her skal et stort antall boliger rives. Vernede områder og rekreasjonsområder skal settes under press. I et alternativ skal det bygges en bru gjennom boligområder og sentrale deler av byen, over Kanalen og for all fremtid stenge Tønsberg havn.  

LES OGSÅ: Strategi og ikke prosess fra Bane NOR?

Dette er ulemper som i stor grad kan tallfestes og stipuleres med verditap, økonomisk og miljømessig, også i fremtiden. Ingenting av dette er med i regnestykket til Bane Nor. Jeg er ganske overbevist at hvis man hadde kalkulert dette 100 år fram, så hadde Jarlsberg-alternativet kommet best ut.

I utredningen fra Bane Nor er tydeligvis disse verdiene, som går tapt for alltid, ikke med i noe regnestykke.

Dessverre er det vanlig

Denne type snever planlegging er dessverre normalen i mange sammenhenger. Vi ser det i byutvikling og enkeltprosjekter. Avgjørelser som blir stående i generasjoner fremover blir tatt på et snevert og begrenset grunnlag. Planleggingen skjer uten medvirkning og eierskap fra dem som blir mest berørt. De systemiske ringvirkningene blir i best fall kun redegjort for innenfor et begrenset område, i dette tilfelle trafikkavvikling.

Dette er en utdatert måte å planlegge våre samfunn på og det må et skifte til. Samfunnsplanlegging må nå tvinges over i mer helhetlige tilnærminger hvor alle aspekter blir med i vektskålen.

Birger Sevaldson

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags