Gå til sidens hovedinnhold

Hva er Bane Nors motivasjon?

Artikkelen er over 4 år gammel

I 1830-årende undret man seg over planetene Merkurs uforståelige bane, og man antok at det fantes en ukjent faktor X som påvirket. Ganske riktig, etter mye utregninger, fant man planeten X og ga den navnet Jupiter.Noe av den samme undringen sitter jeg med når jeg ser de tragiske trasè-valgene Bane Nor har gjort, og den uforståelige arrogansen overfor så mange tunge og viktige verdier som rammes for oss som bor her.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dersom noen hadde påstått at ny jernbane over Jarlsberg måtte bygges på bru fordi grunnforholdene er for dårlige der hvor jernbanen har ligget i alle år, ville mange trukket på smilebåndet. Og hadde noen påstått at dette var like dyrt som å bygge bru 20 meter over havet til Vear på fjordens gjørmebunn, som når man snakker om tunell visstnok skal være helt elendig, ja da hadde en vel neppe tatt vedkommende eventyrforteller seriøst engang. Men når Hanne Sophie Solhaug hevder nettopp dette, med BNs ekspertise på området som bakgrunn, så får en vel tro at det er slik da, selv om det virker helt uforståelig..eller?

Treminutters mantraet har vi etter hvert blitt meget godt kjent med, men når man snakker om løsninger utenfor sentrum hvor ytterligere minutter kan spares, er tidsaspektet uforståelig nok helt uinteressant...

Bare sentrum er aktuelt

Stasjonen skal ligge midt i sentrum; det er fremtidens løsning! 1.mai publiserte TB gatebruksplanen hvor man legger opp til mindre trafikk i sentrum i fremtiden. Det åpenbare synes altså å plassere stasjonen rett utenfor sentrum, på Korten, slik at bilene kan hensettes, bussene kan stoppe, og kommunikasjonen mellom sentrum effektivt kan gjøres kollektivt med en trikkeløsning i skyttel for både togpassasjerer og bilister med redusert biltrafikk som resultat. Men nei, det er også uforståelig nok uaktuelt.

LES OGSÅ: Bane Nor: Tønsberg trenger realistiske planer for jernbanen

Opppdragsgiveren får skylden får dette, og noen vilje til å spørre, akkompagnert av særdeles tungtveiende argumenter med tanke på konsekvensene, virker det som om BN overhodet ikke er interessert i. Skulle nesten tro man er redd for at oppdragsgiver skulle kunne tenkes å bifalle en slik løsning.

Kunne vært greit å parkere også

Man skal ha flere til å velge tog fremfor bil, hevdes det, men å legge til rette for at de mange som bruker bil også kan få lette tilgjengelige parkeringsplasser virker uinteressant, snarere tvert i mot.

Det forekommer meg at det også bak Bane Nors argumentasjon ligger en ukjent faktor X som reder grunnen for trasèvalgene, og tilhørende argumentasjon. Hvorfor denne totale motstanden mot å flytte litt på selve stasjonen og finne en løsning som tar hensyn til mer enn bare de tre sparte minuttene?

LES OGSÅ: Ny vei og bane: Bør bygges slik at det blir bra for mange og dårlig for få

Også eiendomsutvikling er viktig

Tirsdag 2. mai 2017 dukket det faktisk opp en faktor X som avslører BaneNors bakenforliggende motiv, og hvorfor argumentene som fremsettes er så ubegripelige. BaneNor Eiendom så nemlig dagens lys, her sakset fra Bane Nors egne sider:

"Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom." og videre: "Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler."

Bane Nor er altså ikke kun motivert av sitt oppdrag å bygge fremtidens jernbane, men har en 45 milliarders motivasjon i å legge beslag på mest mulig av byenes beste mulige tomter, slik at de kan bygge lukrative bygg for utleie og med det skape seg selv enorme inntjeningsmuligheter.

Ubegripelig blir begripelig

Med denne faktoren blir det tidligere så ubegripelige bildet som Hanne Sophie Solhaug tegner av Bane Nors «faglige» vurderinger og trasévalg egentlig ganske så forståelig. Når motivet er mangemillardomsetning i fremtidige leieinntekter på byenes beste tomter, eksisterer det tunge økonomiske motivasjoner til å veie fakta litt før de legges til grunn for både trasévalg og argumenter.

Spørsmålet er om vi og våre politikere skal akseptere BNs raserende trasévalg, slik at de kan tjene enorme summer på bygninger de vil sette opp i Tønsberg i fremtiden, selv om det kanskje ikke er et nytt farmandstrede man snakker om, eller?

På bekostning av at Kanalen vil blokkeres for alt annet enn småbåter, og de tap det vil medføre for både byen og mange av byens næringer?

På bekostning av at Norges eldste by og havneby blir jernbanebruenes by i fremtiden?

På bekostning av brudd på Ramsar-forpliktelsene og skadevirkningene på fuglereservatet Ilene?

På bekostning av at mennesker som har brukt årevis på å skape seg et hjem. Ikke bare kan de få dette rasert i fremtiden, men tusenvis av av dem holdes allerede økonomisk fanget i eget hjem i årevis etter at man på BNs strategimøte har satt en grønn tusjstrek på kartet for å sikre egne inntekter i fremtiden. Boligene som rammes av BNs grønne tusj, fremstår i dag som uselgelige til markedspris, og tapet som påføres er betydelig!

Skal vi virkelig akseptere at BN får holde på som de ønsker uten at verdier som er veldig viktige for oss som bor her blir tatt hensyn til i det hele tatt?

Personlig finner jeg det mer enn betenkelig at så tunge økonomiske interesser finnes i samme organisasjon som kontrollerer både den faglige kompetansen som legges til grunn, og nyter et romslig mandat i å valse ut fremtidens jernbane uten å ense hensynet til andre sentrale og viktige verdier for befolkningen og samfunnet!

Kommentarer til denne saken