Nettopp i store spørsmål som angår hele fylket, og hvor det er viktig å nå fram til sentrale myndigheter, er det viktig at politikerne klarer å samarbeide, og fortrinnsvis snakker med én stemme. Behandlingen i Sandefjord tyder på at politikerne der også mener det.

Slik har det ikke alltid vært. Det er nok å minne om E18-utbyggingen som ble flere tiår forsinket på grunn av intern krangel i Vestfold. Det kan se ut som om politikerne har tatt lærdom av den prosessen og har valgt en helt annen tilnærming i et minst like viktig samferdselsspørsmål.

Sympati med Nøtterøy og Tønsberg

– Jeg har snakket med mine kolleger i nord, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch da han innledet møtet om hvilke traseer Bane Nor bør utrede videre gjennom Vestfold. Den videre diskusjonen handlet om hvordan Sandefjord kunne vise sympati med innbyggerne i Tønsberg og på Nøtterøy.

Det er ingen hemmelighet at Bane Nors meninger om hvilke jernbanetraseer som bør utredes, har utløst en storm av kritikk i Tønsberg og på Nøtterøy. Hittil har Bane Nor likevel stått ganske fast på sin holdning, med henvisning blant annet til de krav Stortinget har stilt til redusert reisetid.

Vi trenger toget

En modernisert tospors vestfoldbane er viktig både for næringslivet, miljøet og folk flest. Meningen er at den skal bli en viktig del av et nytt Intercity-triangel på Østlandet. Høringsfristen for selve planprogrammet gikk ut 1. april, men Tønsberg har fått forlenget fristen til onsdag i neste uke.

LES OGSÅ:  Vitsen med høringer er vel at noen skal høres

Se på Jarlsberg-jordene igjen

Høyre på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg har allerede sagt klart fra at de vil ha utredet en trasé over Jarlsberg-jordene, en trasé Bane Nor mener er uaktuell fordi grunnforholdene er for dårlige, fordi den ikke blir billigere enn å legge jernbanen på bru over Byfjorden og fordi den ikke gir de tre minuttene innsparing i reisetid som Bane Nor mener må til. Det er grunn til å tro at Høyre vil få stor tilslutning fra flere andre partier.

LES OGSÅ: Politikerne i Tønsberg er fast bestemt på Jarlsberg-alternativet

I Sandefjord kunne politikerne valgt å be sine kolleger i Tønsberg om å akseptere Bane Nors meninger, slik at prosessen ikke blir unødig forsinket. De valgte en helt annen strategi, noe som kan få stor betydning for prosessen videre.