Gå til sidens hovedinnhold

Sammen får vi flere i jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi oppfordrer folk til å organisere seg. Slik kan vi best løse de utfordringene vi står i knyttet til arbeidsmarkedet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Geir Bakken og hans medlemmer i NITO har denne uken invitert regiondirektør Kristin Saga og medlemsbedriftene i NHO til mer engasjement for arbeidsledige ingeniører i Vestfold.

Vi i NHO anbefaler unge å ta teknologiutdanning til tross for at vi både har arbeidsledige ingeniører og unge som har tatt en IT- eller teknologiutdanning og sliter med å få den første relevante jobben. Vi håper derfor mange arbeidsgivere i offentlig og privat sektor vil følge NITOs råd om å verdsette seniorene, integrere minoritetsspråklige, våge å satse på unge uten erfaring, prioritere opplæring og omstilling for nyansatte og sist men ikke minst, ikke la det å ha vært ledig lenge, bli et minus med tanke på innkalling til intervju.

Les også

Med disse fem rådene, vil flere komme seg jobb

 

Slik sikrer vi velferden

Vi er glad for at temaet belyses av arbeidstakersiden og er stolte av det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det viktigste Norge har, er alles arbeidsinnsats. Verdien av arbeid er stor, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle.

Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Vi oppfordrer derfor folk til å slutte seg til det organiserte arbeidslivet og engasjere seg i lokale bransjeforeninger, laug og organisasjoner. Slik kan vi best løse de utfordringene vi står i knyttet til arbeidsmarkedet.

Vi kommer arbeidsledige i møte

NHO og Nitos medlemmer kan sammen stå om en politikk som styrker arbeidsdeltakelsen og komme med forslag og råd til politikere og myndigheters personer om hva vi mener må til for å få flere i jobb. Mange tiltak og ordninger er heldigvis vedtatt for å komme ingeniørene og andre arbeidsledige i møte, men det er fortsatt mer som kan gjøres.

Vi mener at arbeidsevnevurderinger må gjøres tidlig, være reelle og følges opp jevnlig. Navs organisering må reflektere at arbeidsmarkedet ikke følger funksjonelle grenser. Det må satses på tett oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere. NHOs strategi Ringer i Vannet er et godt eksempel på rekruttering tilpasset næringslivets behov. Her stilles det resultatkrav til arbeids- og inkluderingsbedriftene som følger opp og klare aktivitetskrav til den enkelte.

I organiserte bedrifter står arbeidsgivere og ansatte sammen om å utvikle stabens kompetanse, og dette gir lojale og entusiastiske medarbeidere i alle funksjoner, det er vi enige med Bakke i. Men hvis en bedrift ikke har kapasitet til å ansette flere folk - eller ser seg nødt til å nedbemanne, er det om ikke annet godt å vite at partene i organiserte bedrifter sammen definerer hvilke kriterier medarbeidere skal vurderes etter. Dette er vanskelig, men loven setter klare føringer for hvordan slike prosesser skal gjennomføres, og slik unngår man feilaktige beslutninger eller opprivende konflikter.

Vi ser frem til felles innsats for å få flere i jobb og inviterer med dette Geir Bakken og hans medlemmer i NITO til vår årskonferanse i Porsgrunn 14. mars. Temaet er nettopp verdien av arbeid.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.