Den som skal bygge for Vestfold fylkeskommune bør ikke bruke bemanningsbyråer

RENERE FORHOLD: Fast ansettelse demper kriminalitet for både norske og utenlandske arbeidere. Foto: Shutterstock

RENERE FORHOLD: Fast ansettelse demper kriminalitet for både norske og utenlandske arbeidere. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Norsk arbeidsliv er i endring, endringene er ikke bare positive. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

DEL

Meninger 

Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en nylig publisert rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2017 – Arbeidslivskriminalitet i Norge» fra Arbeidstilsynet.

Brutalt arbeidsliv

Vi ser dessverre stadig eksempel på et brutalt arbeidsliv der blant annet bruk av et stort antall underkontrakter i kjede, og bruk av bemanningsbransjen er særdeles uryddig. Et nylig eksempel var en av Statnetts underleverandører med svært dårlige arbeidsforhold for sine ansatte.

Det er lite statistikk over arbeidslivskriminalitet, men samtlige deltakere i AKRIM-prosjektet Hvite Bygg bekrefter at Vestfold har noen av de største utfordringene i landet. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig uttalt «at utvidelsen av EU og Schengensamarbeidet har gitt sterk økning i antall arbeidstakere som tilbyr tjenester i Norge. Dette har også ført til stadig grovere arbeidslivskriminalitet.»

LES OGSÅ: Vi trenger kraftige tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Presser lønns- og arbeidsbetingelser

Kunnskapssenteret De Facto påviser i rapporten «Mot et tredelt arbeidsliv» at omfanget av arbeidsmigrasjon endrer norsk arbeidsliv drastisk: Store, seriøse bedrifter og offentlige virksomheter bruker utenlandsk arbeidskraft til å presse ned lønns- og arbeidsbetingelsene, blant annet gjennom bruk av underentreprenører. Arbeidslivskriminaliteten har et omfang som truer store deler av det seriøse arbeidsmarkedet.

Vestfold ligger strategisk til for arbeidsinnvandring med flyplass, ferjer og ny E18, og det er mye utenlandsk arbeidskraft på byggeplasser. Vi skal snakke med respekt om arbeidere fra andre land som bidrar i arbeidslivet vårt, og de som kommer skal ha norske avtaler. Vi vet også at fast ansettelse demper kriminalitet for både norske og utenlandske arbeidere.

Som representanter i Fylkestinget er vi derfor glade for at saken «Krav til fast ansettelse ved bygg- og anleggsanskaffelser» sto på sakskartet til Vestfold Fylkeskommunes fylkesting 28. september.

LES OGSÅ: A-krimsenteret avdekket flere kritikkverdige forhold i serveringsbransjen

Bør bli foregangsfylke

I AKRIM Vestfolds rapport Hvite bygg, der fylkeskommunen deltar, står det at det er ønskelig at Vestfold skal bli et foregangsfylke for regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet. Vestfold fylkeskommune hadde i fylkestinget denne dagen mulighet til å vise at vi som regional arbeidsgiver tar vårt samfunnsansvar ved å bidra til et ordnet arbeidsliv med klare krav.

Vi mener at det i bygg og anleggsbransjen kun skulle benyttes faste og midlertidige ansettelser, og at vi burde fått bort alle bemanningsforetakene. Endring i arbeidslivet de siste årene har vært særlig ille for bygningsarbeidere. De har fått redusert lønnsveksten med 19 prosentpoeng sammenlignet med eksportindustrien.

Senterpartiet, SV og Ap fremmet derfor forslag om at Vestfold fylkeskommune ved anbud av byggeprosjekter over 20 millioner kroner skulle stille krav til at ansatte i all hovedsak er faste ansatte. Fast ansatte er ansatte i minst 80 prosent stilling. Tilsvarende skal gjelde underleverandørene. Dette forslag til vedtak ble nedstemt.

Vagt skritt i riktig retning

Selv om vedtaket som gikk gjennom er vagere: «Fylkesrådmannen bes innføre krav om andel fast ansatte hos tilbyder som et kontraktfestet krav ved bygg- og anleggsanskaffelser. Fylkesrådmannen gis fullmakt til skjønnsmessig å fastsette andelen av fast ansatte basert på kontraktens størrelse og form.», så går det i riktig retning.

Dermed tar Vestfold fylkeskommune sin del av samfunnsoppdraget ved å bidra til at det stilles krav om andel fast ansatte hos dem som jobber for Vestfold fylkeskommune, selv om vi i opposisjonen ville gått enda lenger.

Opposisjonen fikk derimot med Venstre, KrF og en fra Frp på vårt tilleggsforslag om at «Fylkestinget ønsker å se på muligheter for ytterligere innstramming av seriøsitetsbestemmelsene og fylkesrådmannen bes fremlegge en sak til Fylkestinget som belyser dette i lys av utviklingen i lover, regelverk og praktisering.»

Dermed får vi saken tilbake, og Vestfold fylkeskommune kan være med å bevise at vi ikke bare snakker om kampen mot arbeidslivskriminalitet i festtaler, men vil jobbe aktivt mot det. For hvis Vestfold skal være det foregangsfylke vi ønsker å være på dette feltet, forventer vi at fylkeskommunen skal ligge foran!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags