Senterpartiet feilinformerer om jordvern

Senterpartiet har vært drivkraften i omregulering og nedbygging av dyrkbar og dyrka mark.

Senterpartiet har vært drivkraften i omregulering og nedbygging av dyrkbar og dyrka mark. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSteinar Solum skriver i et leserbrev i Tønsbergs Blad 23.07 at det er Senterpartiet som har gått i bresjenfor vern av dyrka- og dyrkbar mark i Vestfoldkommunene.

Dette er direkte feil. I Re kommune som blir en del av Nye Tønsberg fra årsskiftet har Senterpartiet vært drivkraften i omregulering og nedbygging av dyrkbar og dyrka mark.

Miljøpartiet De Grønne har gang etter gang vært eneste parti som har stemt i forhold til 0 visjonen for bruk av dyrkbar og dyrka mark. Vi vil gi matjord sterkere nasjonalt vern, og ha en nullvisjon for tap av matjord.

De Grønne vil øke matproduksjonen basert på norske ressurser, blant annet ved å gi bedre støtte til beiting og bruke den mest fruktbare jorda til korn, frukt og grønt.

Vi vil sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene gjennom et sterkt tollvern, og bruke støtte til å prioritere små og mellomstore bruk.

Videre vil vi premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser gjennom tilskuddssystemet. Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk.

Dersom Vestfolds innbyggere ønsker kortreist mat, lokal verdiskapning, arbeidsplasser og tjenester nær folk, ja da bør de stemme på De Grønne ikke Senterpartiet ved kommende valg. Vi vil ha et landbruk for mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags