Borgheim syd: Det er ikke for sent å snu!

BØR VERNES: Jordvern er mer aktuelt nå enn for 15 år siden. En kvadratmeter med korn gir i gjennomsnitt ett brød per år.  For Borgheim Syd utgjør det 64.000 brød årlig i hundrevis av år fremover – hva er det verdt, spør Gerhard Nilsen.

BØR VERNES: Jordvern er mer aktuelt nå enn for 15 år siden. En kvadratmeter med korn gir i gjennomsnitt ett brød per år.  For Borgheim Syd utgjør det 64.000 brød årlig i hundrevis av år fremover – hva er det verdt, spør Gerhard Nilsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTidlig på 1980-tallet sa jeg i et svakt øyeblikk «ja» til å stå på Nøtterøy Høyres liste til kommunevalget.  Jeg hadde aldri vært medlem av noe politisk parti, men hadde den gang som nå forankring i den verdikonservative leiren.  Selv om jeg etter nominasjonsmøtet havnet sist på Høyres liste, endte jeg etter valget opp som den med flest stemmer av de kandidater som ikke var kumulert.

Deretter var veien kort til å bli medlem i teknisk hovedutvalg og bygningsråd, der Audun Nordbotten satt øverst ved bordet med Torgeir Torgersen som nestleder.  Høyre hadde flertall sammen med FRP med stram styring fra administrasjonen representert ved Bringedal og Thore Holm. Særlig sistnevnte.

Det ble fire lærerike år og flere kraftige diskusjoner om stedsutvikling og arealdisponering.

Utnytte åser og koller

I relasjon til «Borgheim Syd» husker jeg særlig to saker som er relevante ift langsiktighet.  Bygningsrådet fikk til behandling en søknad om å bebygge en såkalt «landbruksøy», dvs en kolle beliggende ute på dyrket mark.  Det synes posisjonen i rådet var en god idé da jo disse kollene som før var beitemark, nå ikke lenger ble benyttet.  Den andre saken gjaldt Nøtterøy pukkverks ønske om å utnytte mer av åsen østover og ta ned åskammen til en høyde på ca ti meter.

Det synes vi også var en god idé, kortreist pukk var viktig for miljøet og arealet ville i etterkant være velegnet til næringsarealer.  Fagetatene hadde avgitt positive uttalelser.  I begge saker fikk posisjonen i bygningsrådet en kraftig «belæring» av bygningssjefen om viktigheten av, og det politiske ansvaret for, å bevare Nøtterøys kulturlandskap mest mulig intakt for kommende generasjoner.  Den aktuelle landbruksøy og åskammen ligger der ennå. Takket være Thore Holm.

En kvadratmeter med korn gir i gjennomsnitt ett brød per år.  For Borgheim Syd utgjør det 64.000 brød årlig i hundrevis av år fremover – hva er det verdt?

Hvordan man tenkte da man i plansammenheng i 2003, vedtok å disponere 64 dekar av kanskje Nøtterøys flotteste og mest helhetlige kultur-og landbruksområde til nærings- og boligformål vet jeg ikke.  Det var feil den gangen og nå 15 år senere bokstavelig talt «helt på jordet»! Kommer du nordfra åpner det seg øst for Kirkeveien et åpent og tilnærmet urørt landbruksområde.  Fra syd ser man helt fra Skjerve at Tinghaug ligger høyt og fritt over jordene, slik Færder kommunes administrasjonssenter fortsatt bør gjøre.

Det er ikke for sent å snu, «ingenting er bestemt før det er bestemt» (sitat Erna Solberg).  Arealdisponering i kommuneplansammenheng utløser ingen krav om erstatning dersom området tilbakeføres til landbruk slik det i alle år er benyttet. 

Kun kommunen regulerer

Dersom kommunen eller andre har pådratt seg kostnader til planlegging, flytting av høyspentledning med mer, er det for egen regning og risiko.  Hvis myndighetspersoner har inngått avtaler under løfte om omregulering, vil det være rettsstridig og også kunne medføre inhabilitetsinnsigelser. Det er kun kommunestyret i Færder kommune som er reguleringsmyndighet, ingen andre!

Det vil være helt utidig om partigruppene ikke stiller sine representanter fritt når de skal avgi sin stemme i denne saken.

Vi har blitt Færder kommune nå.  Det finnes alltid alternativer. Hvilke kvaliteter ønsker vi å fremheve og ta vare på i denne nye og flotte øykommunen vår? Hvilken posisjon bør vi innta i Tønsberg-regionen?  Jordvern er mer aktuelt nå enn for 15 år siden. En kvadratmeter med korn gir i gjennomsnitt ett brød per år.  For Borgheim Syd utgjør det 64.000 brød årlig i hundrevis av år fremover – hva er det verdt?  Hva med Nøtterøysangen, må vi omskrive den: «Rundt deg blåner fjorder vakre Nøtterø – åser skog og jorder speiler seg i sjø».

Vi står foran et kommunevalg til høsten der valg av enkeltpersoner vil være viktig. Velgerne ønsker og har krav på å få vite hva partienes kandidater mener i denne type verdispørsmål.  Derfor vil det være helt utidig om partigruppene ikke stiller sine representanter fritt når de skal avgi sin stemme i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags