Tungindustri på Kaldnes Vest – selvsagt må ny fastlandsforbindelsen også komme der

HVORDAN SKAL DET BLI? For dem som kun vil ha Vestfjordforbindelsen og i tillegg fronter tungindustri på Kaldnes Vest. Hvor skal tungtransporten kjøre? Via Munkerekkveien? Eller omvei via Kirkeveien og deretter inn på Solveien mot Kaldnes industriområde, skriver Jan Petter Andersen.

HVORDAN SKAL DET BLI? For dem som kun vil ha Vestfjordforbindelsen og i tillegg fronter tungindustri på Kaldnes Vest. Hvor skal tungtransporten kjøre? Via Munkerekkveien? Eller omvei via Kirkeveien og deretter inn på Solveien mot Kaldnes industriområde, skriver Jan Petter Andersen. Foto:

Av

Det er med stor undring at flere politiske partier fronter stort i mediene om å ha tungindustri på Kaldnes Vest. Men uten ny vei forbindelse på samme sted.

DEL

LeserbrevÅ fortsatt ha industri på Kaldnes og utnytte dypvannskai er jeg positiv til, men da må selvsagt ny fastlandsforbindelse komme samme sted, som det også ble flertall for i Tønsberg og Færder kommune.

Før de enkelte politiske partiene går høyt ut med å fronte hva de vil ha på Kaldnes Vest, bør de først og fremst gå ut med å fortelle velgerne at de vil omgjøre inngått intensjonsavtale. Dette lar seg enkelt endre på, hvis begge kommunene er enige om dette. Og ifølge min informasjon sto det hele om to stemmer i disfavør at man gikk for tunnelen Kaldnes/Korten.

Til dere som ønsker tungindustri på Kaldnes Vest: Hvis det mot formodning blir Ramberg/Smørberg bru, skal all tungtransport kjøres via Munkerekkveien eller via Kanalbrua som blir innskrenket til to filer? Hvor de først må gjennom Frodeåstunellen? Nedre Langgate skal jo stenges, eller?

Tungindustri medfører høyst sannsynlig behov for store kranbåter, lasteskip, uttransport av ferdig byggede (moduler) o.l.. Dette vil måtte gå via Vestfjorden. Men hvordan skal de komme fram under en lav bru? Og hvis brua av denne grunn må bygges langt høyere opp fra vannstand enn tiltenkt, ja, da må samtlige boliger rives også oppe på Rambergåsen.

Og for dem som kun vil ha Vestfjordforbindelsen og i tillegg fronter tungindustri på Kaldnes Vest. Hvor skal tungtransporten kjøre? Via Munkerekkveien? Eller omvei via Kirkeveien og deretter inn på Solveien mot Kaldnes industriområde?
Det finnes ikke et eneste fornuftig annet alternativ enn det flertallet i begge kommunene gikk inn for og det var Kaldnes/Korten. Videre bør man samtidig med endring av intensjonsavtalen, gå inn for klaffebru. Da ivaretar man fremtidig skipstrafikk og muligheter for passasjerferjer, som vil kunne gi et bra bidrag til næringslivet og arbeidsplasser.

Jan Petter

Jan Petter Foto:

Minner også igjen om at kun halvparten av boligblokkene på Kaldnes-området er bygget. Og i tillegg kommer nye bolig/næringsbygg på ScanRope-tomta, nye OBOS ved gamle yrkesskolen, ny bolig blokk ved Havegaten og næring/bolig ved Kaldnes Vest. På bakgrunn av dette må man selvsagt bygge ny fastlandsforbindelse der bolig og næringsveksten er og blir fremover. Noe annet er totalt forkastelig og også negativt miljømessig.

Enkelte påstår at det blir mindre trafikk. Vel, flere har hjemmekontor, men industrien er avhengig av at ansatte kommer på jobb med bil og dertil inneha parkeringsplasser. I tillegg til som nevnt over, behov for vareleveringer med tungtransport.
Og at det fortsatt skal bygges flere nye boligblokker, som er godkjent i reguleringsplan. Selvsagt vil dette medføre økt trafikk.

Litt om klaffebru: Her ligger det fjell i dagen, klar for brufundament. Bygging av klaffebru er beviselig til en langt lavere byggekostnad, enn tunnel og dens usikkerhet.

Videre kan man som eneste sted dette er mulig å få til: Nemlig å tilrettelegge for parkering med ladestasjoner, herav hydrogen. Dette kan man få til både på Kaldnes området og på Korten. Hvor man i tillegg kan tilrettelegge et knutepunkt for kollektivtransport. Denne kombinasjon med industri, bolig og parkering med knutepunkt for kollektivtrafikk, må være helt enestående og ikke minst en stor miljømessig gevinst.

Hvis politikere fortsatt ikke klarer eller ser dette og ei eller forstår konsekvensen av den inngått intensjonsavtalen. Ja, så møt meg, så skal jeg gå tur med dere, med oppstart på Kanalbroen også går vi videre til Kaldnes Vest og avslutter opp mot dagens Europris og Rambergåsen. Ta gjerne med enkelte fra fylkeskommunen.

Det politiske partiet som støtter og programfester dette ovennevnte, vil også vinne kommunevalget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags