Tunsberg bispedømme bør IKKE finne en biskop som er motstander av homofil vigsel

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSissel Christensen skrev 27. februar en kommentar om at Tunsberg bør velge en biskop som tar avstand fra homofil vigsel. Christensen skriver « Gi oss en biskop som ikke vil vie likekjønnede par. La oss få en biskop som følger Bibelens ord, Guds bud og vilje, og ikke folkeviljen i samlivsetiske spørsmål»

Kirkemøtet har allerede godtatt likekjønnet ekteskap. Begrunnelsen for det vedtaket var å modernisere kirka i samsvar med samfunnet. Christensen har rett i at homofile er en synd i følge flere bibelvers, men det kan begrunnes med at tekstene ble samlet for 1700 år siden. Det er ikke Den Norske Kirkes oppgave å tviholde på konservative bibeltolkninger som ikke passer inn i de moderne norske samfunnsnormene. Den Norske Kirke skal være en folkekirke og skal derfor tiltrekke seg flertallet av befolkningen.

Hvis Den Norske Kirke skulle ha tvihold på en bokstavelig bibeltolkning ville den ha blitt forbudt i Norge. Hvis man ser bort i fra låvene fra GT, som Jesus’ sa at ikke lenger var gyldige, er det fortsatt flere problemer som ikke blir adressert. Det nye testamentet argumenterer blant annet med dødsstraff som ville vært veldig problematisk i dagens Norge. Det er nettopp dette som kjennetegner debatten rundt kirkas holdninger i Norge i dag. Forkjempere for en arkaisk bibeltolkning kommer med bibelvers som begrunner sitt syn, mens motstanderne deres bruker bibelvers som viser hvorfor bibelen ikke kan brukes ordrett. Dette er en svakhet i debatten og som ofte fører den ut på usaklig grunn.

Jeg vil i stedet bruke bibelen for å begrunne hvorfor homofil vigsel burde være tillatt og hvorfor Den Norske Kirke burde fronte kristendommens ideologiske budskap.

Da har det skjedd. Det jeg virkelig aldri hadde trodd skulle skje.

«Når prestedømmet forandres, betyr det nødvendigvis at loven også forandres» (Hebr 7:12)

Dette verset er alene et av de viktigste versene i bibelen ettersom det avkrefter myten om at kristendommen er statisk. Det kan selvfølgelig brukes som et argument på hvorfor noen av tingene som står i bibelen ikke er tillatt lenger, men det gir ikke en grunn for å gå i mot de norske samfunnsnormene. Homofili er offisielt akseptert i Norge og da er det kirkens oppgave å følge etter. I Romerbrevet 12:3 kan man lese: «I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig...» (Rom 12:3) Sindighet er ikke en ting som kjennetegner debattene rundt kirkens rolle, men viktigheten av å tenke gjennom sine egne meninger kan ikke undervurderes. Selv om de fleste menigheter i Norge Ikke har noe i mot homofile får de plutselig et problem hvis de ønsker å gifte seg. Logikken bak dette er visst nok tanken om at Gud skapte menneskene til mann og kvinne. På samme tid elsker gud alle mennesker og gud har skapt dem slik de er av en grunn. «De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennmerket i sin samvittighet. Disse nekter folk å gifte seg..... For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk» (1 Tim 4:2-4)

Spørsmålet om hvorvidt det er kirkens oppgave å fronte bibelen eller kristendommens ideologi er derfor essensielt. Kristne predikanter framhever ofte kristendommen som kjærlighetens religion samtidig som de er raskt ute med å fordømme dem som bryter mot normgrunnlaget. Jeg skal ikke påstå at jeg vet hva Jesus ville ha sagt om saken i dag, men ut i fra hva som står i bibelen så burde man kunne tolke seg fram til å at kjærligheten burde seire over hatet. "Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten." (1 Kor 13:13) Hvorfor er det da slik at kirka skal kunne frata noen retten til å vise sin kjærlighet overfor gud. Kirka burde istedenfor jobbe med å være inkluderende og fremme Jesus’ Ideologi framfor å fronte 2000 år gamle samfunnsnormer fra Midtøsten 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags