Ja, Færder er en del av verden

Færder Høyre plukket mer enn 100 sekker med søppel i skjærgården på Tjøme

Færder Høyre plukket mer enn 100 sekker med søppel i skjærgården på Tjøme Foto:

Av

Vi får høre fra den lokale MDG-representanten at vi ikke tar klimautfordringene på alvor, fordi flertallet i kommunestyret ikke ønsker å «erklære Færder kommune som en del av den globale klima og miljøkrise»

DEL

LeserbrevFærder Høyre har tradisjon for å dra ut for å plukke søppel når våren kommer. Dette gjorde vi i år også. Dette får vi mange likes på Facebook for, også fra våre politiske motstandere.

Men vi får også høre fra den lokale MDG-representanten Randi H. Fjellberg både fra talerstolen i kommunestyret og i leserbrev i Tønsbergs Blad at vi ikke tar klimautfordringene på alvor, fordi flertallet i kommunestyret ikke ønsker å «erklære Færder kommune som en del av den globale klima og miljøkrise»

I kommunestyremøtet 29. mai tok et flertall, Høyre inkludert, klima- og miljøsaken på alvor ved å be kommunens eget klimaråd og kommuneplanutvalg om å ta mdg sitt representantforslag med seg i sitt videre arbeid.

En krisebeskrivelse på klima- og miljøområdet i Færder er vi i tvil om. Ordet krise bør brukes om akutte tilstander – ikke om utfordringer vi må jobbe med i årtier fremover. Å rope «ulv, ulv» i årevis hjelper lite. Å vedta at vi har en klima- og miljøkrise flytter ikke en eneste liten plastbit fra naturen opp i søppelsekker. Det er de konkrete tiltakene som vil ha effekt – ikke forsøk på å skremme folk med dommedagsprofetier.

Pål Ese

Pål Ese

Randi Hagen Fjellberg avslutter sin avisartikkel med et spørsmål: Er virkelig ikke Færder kommune en del av verden?

Jeg finner hennes kommentar meget spesiell med tanke på det arbeidet som har blitt gjort og gjøres lokalt i vår del av verden, nærmere bestemt i Færder og Tønsberg-regionen.

• I vårt nærområde går det 55 busser på biogass fra ditt og mitt matavfall, biogassen er produsert av Den magiske Fabrikken som er en del av Greve biogass som er et kommunalt eiet selskap som Færder kommune er medeier i.

• I Færder kommune sine bygg er vi snart ferdige med å erstatte forurensende oljebasert fyring med mer miljøvennlige alternativ og nye bygg bygges ut fra mål om nullutslippsprinsippet.

• Færder Kommune utarbeider klima- og energiplan i 2019

• Arbeidet med en ren Oslofjord og for å få kysttorsken tilbake har Færder kommune stått i spissen for og dette arbeidet fortsetter.

Å vedta en resolusjon til støtte for miljøet kan man gjerne gjøre, men Høyre vil ta tak i utfordringene vi har i vår kommune. Det har vi gjort i Færder kommune og det vil vi fortsette med.

Færder Høyre går til valg på å:

• Støtte opp om prosjektet ren Oslofjord. Ordfører Roar Jonstang har allerede denne uken møte med miljøvernminister Ola Elvestuen.

• Etablere returordninger slik at fiskere kan levere marint avfall gratis

• Legge forholdene til rette og støtte lokale lag og organisasjoner som tar miljøet på alvor. Enten det er idrettslag som oppgraderer idrettsanlegg eller arrangementer som fremmer bærekraftig utvikling.

• At utskiftningen av Færder kommune sin bilpark fortsetter med miljøvennlige biler

• Verne om Teieskogen

• Sørge for at Færder kommune får egen klima- og miljørådgiver som kan legge et ekstra trykk på klima -og miljøarbeidet i kommunen.

Jeg kan love at Færder Høyre fortsatt vil plukke søppel i den fantastiske skjærgården vår, og vi vil holde trykket oppe for å skape et bedre miljø i vår del av verden, det vil si i hele kommunen vår.

Færder kommune er en del av verden, selv om mdg ikke er sikker på det, og vi i Færder Høyre jobber aktivt for å gjøre den enda bedre og vi starter lokalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags