Vitenskap og pseudovitenskap

IMØTEGÅR: NASA-forskningen Arve Gleissner Gustavsen og Torstein Seim viser til, belegger ikke at CO2 er frikjent som klimagass, mener forfatteren.

IMØTEGÅR: NASA-forskningen Arve Gleissner Gustavsen og Torstein Seim viser til, belegger ikke at CO2 er frikjent som klimagass, mener forfatteren. Foto:

Av

Tønsbergs Blad har gitt plass til innlegg som ser ut som vitenskap, men som er tvilsomme sett fra et vitenskapelige ståsted. Innleggene går inn i et større mønster hvor begrepet vitenskap misbrukes, og hvor de mest sentrale kjerneverdiene i vitenskapelig arbeid ignoreres.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Når debattanter bruker tilsynelatende vitenskapelige argumenter uten noe hold, kalles dette pseudovitenskap. Pseudovitenskap er juks, og er en svært farlig form for propaganda.

Vitenskap er basert på sannhet. Sannhet er det som kan bekreftes eller bevises ut over enhver rimelig tvil. Dette vil naturligvis forandre seg over tid. Denne forandringen i hva som er sant er vitenskapens formål. Vitenskap er en kontinuerlig søken etter nye og bedre forklaringer som kan erstatte eksisterende forklaringer.

LES OGSÅ: Nå må Tønsbergs Blad skjerpe seg

Så selve kjernen i vitenskapen er å utfordre og kritisere eksisterende syn. Det er skeptisisme satt i system. Måten dette fungerer på er gjennom fagfellekritikk. Artikler publiseres i vitenskapelige journaler hvor de blir utsatt for «dobbelblind» fagfellevurdering av minst to eksperter på feltet, i tillegg til redaktørens vurderinger. Dette sikrer kvalitet. Gode artikler blir sitert av andre forskere, og oppnår gjennom dette økt troverdighet. Systemet er ikke ufeilbarlig, men det er et vakkert system for å sikre bedre og mer sannferdig publisering. For å se vitenskapelige artikler og se hvor mye de er sitert, kan man søke på scholar.google.com.

Vitenskap er først og fremst et system for organisert skeptisisme. Man skal ikke godta nye påstander uten videre, samtidig er det alles jobb å finne frem til ny innsikt.

LES OGSÅ: Klimagassen CO2 er frikjent: Gir økt matproduksjon og lavere temperatur

Kirsebærplukking

Pseudovitenskap driver med såkalt kirsebærplukking. Det vil si at man unngår alle motargumenter og plukker ut de for-argumentene som passer best. I tillegg driver man med direkte uredelig kildesitering, gjerne slik at det er diffust og umulig å etterprøve. Det er typisk at man refererer til velkjente kilder som skal gi de falske påstandene autoritet. Dette gjøres på en måte som er vanskelig å bekrefte eller avkrefte fordi komplette kildehenvisninger unngås. Jeg vil bare hente ut ett eksempel fra Arve Gleissner Gustavsen sin artikkel i Tønsbergs Blad 30 desember, som frikjenner CO2. Han referer til et eksperiment med brusflasker gjort av Torstein Seim på «NASAs anbefalinger» som det står.

LES OGSÅ: Betydningen av vanndamp og skyer som drivhusgass

Hva er så disse anbefalinger fra NASA? Det er jo mistenkelig at referansene til dette ikke angis! Et søk på Scholar gir meg ingen artikler om at CO2 er frikjent som klimagass. Jeg finner imidlertid en beskrivelse av et klasseromseksperiment med to brusflasker av C.F Keating for «high school and college level». Jeg søker da videre på nettet etter det nevnte NASA-eksperimentet. Det eneste jeg finner er en pdf fra NASAs Jet Propulsion Laboratory (https://sealevel.jpl.nasa.gov/) med et lignende klasseromseksperiment ment for studenter for å lære om drivhuseffekten. Dette eksperimentet bruker brusflasker, og det er høyst sannsynlig at dette er kilden. https://sealevel.jpl.nasa.gov/files/archive/activities/ts1hiac1.pdf.

LES OGSÅ: Derfor må 5G stoppes!

Det står ingenting i dette eksperimentet om CO2. Eksperimentet, slik Torstein Seim gjennomfører det, er ikke det samme som beskrevet av NASA, men ligner overfladisk en del. Såfremt det ikke finnes et annet eksperiment som har gått meg hus forbi så er det dette som det referes til, og da fremstår dette som uredelig. Han bruker en kjent og autoritativ kilde på en måte som får leseren til å tro at NASA støtter hans påstander generelt. Et kort søk viser at NASA er opptatt av klimaforskning, og at den indikatoren som betegnes som uvesentlig i Gustavsens og Seims artikkler, nemlig CO2, er den de lister først som viktig indikator på klimaforandringer (https://climate.nasa.gov/)

Det er selvfølgelig ikke slik at komplekse klimamodeller kan bevises eller motbevises med et eksperiment i en brusflaske.

LES OGSÅ: Fred. Olsen slår Greta Thunberg ned i naturgummistøvlene

KRITISK: TB er forpliktet til å videreformidle forskjellige meninger, men har også en rett til å la være å videreformidle villedende påstander, skriver designprofessor Birger Sevaldson.

KRITISK: TB er forpliktet til å videreformidle forskjellige meninger, men har også en rett til å la være å videreformidle villedende påstander, skriver designprofessor Birger Sevaldson. Foto:


Tønsbergs Blads ansvar

Artikkelen til Torstein Seim står på geoforskning.no, en tilsynelatende anstendig populærvitenskapelig nettjournal. Artikkelen er ikke fagfellevurdert. Siden er støttet av UiB, UiT, NTNU og andre. Email til disse universitetenes etiske komiteer er underveis, slik at dette kan etterprøves av folk som har bedre greie på fysikk enn meg.

LES OGSÅ: Lavest utslipp - ikke lavest pris!

Tønsbergs Blad har et ansvar. Dette burde være enkelt for TB å avsløre. TB er forpliktet til å videreformidle forskjellige meninger, men har også en rett til å la være å videreformidle villedende påstander. I hvert fall er det da avisens plikt å sørge for kvalifiserte motsvar.

TB bør ta dette alvorlig, og få frem et par journalister som er, eller gjør seg kvalifisert til å skille vitenskap fra pseudovitenskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags