Klima- og miljøkrise i verden, men ikke i Færder

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Er virkelig ikke Færder kommune er en del av verden?

DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne tok i siste møte, 29.5, i Færder kommunestyre initiativ til at politikerne i Færder skulle heve blikket og ta innover seg at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene.

Bakgrunnen for forslaget er tilstandsrapporten fra FNs internasjonale naturpanel (IPBES) som tegner et dystert fremtidsscenario. Én million arter er i ferd med å bli utryddet på grunn av menneskeskapte klimaendringer, forurensing, nedbygging av naturområder og misbruk av hav.

Hele livsgrunnlaget vårt står på spill!

MDG ønsket gjennom sitt forslag i kommunestyret å synliggjøre at kommunen vil gå til handling og slik følge opp kravene fra klimastreikende ungdom og andre som krever at styresmaktene verden over anerkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og at masseutryddelse av arter er vår tids største utfordringer.

Første steg for å unngå økologisk kollaps er å erkjenne at vi står overfor en eksistensiell krise. Alt for lenge har klimaet, miljøet og naturen vært den tapende part når beslutninger har blitt tatt. Situasjonens alvor tilsier nå et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp.

MDG foreslo at Færder kommune skal gjøre sin del av den jobben gjennom å la hensynet til kommunens klimaansvar være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

MDG foreslo videre at Færder kommune i lys av klima – og miljøkrisen skal forsterke og opprioritere arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak. Gjennom dette både å ta vare på kvaliteter som er viktige for Færders befolkning og skape et samfunn som bidrar til å motvirke ytterligere artstap og klimaendringer.

Det innebærer videre å gi signaler om at klima-og miljøtiltak skal prioriteres sterkere i budsjettarbeidet.

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at det politiske flertallet i Færder med H, Frp, V og Krf ikke ville ta stilling til forslaget. Det ble ikke stemt over saken. Derimot ble det vedtatt, med en stemmes overvekt 24/23, å oversende saken til kommunens klimaråd for vurdering. Klimarådet har ingen beslutningsmakt, og vedtaket er derfor ikke noe annet enn en uforståelig og pinlig avledningsmanøver.

Like oppsiktsvekkende er det at det fra talerstolen ble påpekt at det ikke er grunnlag for en slik erkjennelse fra politikerne i Færder, for i Færder kommune er det ikke tegn til noen klimakrise!

Er virkelig ikke Færder kommune er en del av verden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags