Derfor er Naturvernforbundet med i klimasøksmålet mot staten

Goliat-feltet, NOR 20160418.
Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon.
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Goliat-feltet, NOR 20160418. Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

LeserbrevDerfor er Naturvernforbundet med i klimasøksmålet mot staten

Verden står i dag foran to alvorlige kriser: Klimakrisen og tapet av naturmangfold. I både 2018 og 2019 kom det nye rapporter fra FNs klimapanel, som viser hvor dårlig tid vi har på å sørge for omfattende utslippskutt for å motvirke klimakrisen.

Dersom vi skal klare å unngå de katastrofale konsekvensene av klimaforandringene, må mesteparten av verdens gjenværende kull, olje og gass bli liggende. Å skulle sette i gang nå og bygge ny infrastruktur for storstilt oljeboring i Barentshavet er stikk i strid med all den vitenskapelige dokumentasjonen vi i dag besitter. Dette vet norske myndigheter. Likevel ser det ikke ut til at våre politiske ledere er i stand til å ta alvoret innover seg. Der hvor andre land kutter sine utslipp, har Norge økt sine klimagassutslipp.

Samtidig med klimakrisen viser den siste rapporten fra FNs internasjonale naturpanel at utryddelsen av arter aldri har gått raskere og vært mer omfattende enn i dag. I Barentshavet er en rekke viktige nøkkelarter i sterk nedgang. Sjøfuglene forsvinner i rekordfart og polartorsken har blitt presset til et lite område langt nord, som følge av økte temperaturer. Oljeboring i disse sårbare, arktiske områdene skaper økt press på allerede sterkt truet natur.

I 2016 saksøkte derfor Natur og ungdom samt Greenpeace staten for at oljeutvinning i Arktis er et brudd på grunnlovsparagraf 112, som sier at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Den 5. november starter ankesaken i klimasøksmålet. Denne gangen er også Naturvernforbundet med, sammen med Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Greenpeace.

Dagen før, mandag 4. november blir det lysmarkeringer over hele landet kl. 18.14. Tidspunktet symboliserer miljøparagraf 112 i grunnloven fra 1814.

Vi tenner lys for retten til et levelig miljø, for opplysning og for at vitenskapen skal ligge til grunn for beslutninger samt for håpet vi trenger om endringer, som kan gi oss et bærekraftig, trygt og rettferdig samfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags