Hvem jukser, Sevaldson?

IKKE VIKTIGST: Vanndamp er en mye viktigere klimagass enn CO2, mener Arve Gleissner Gustavsen.

IKKE VIKTIGST: Vanndamp er en mye viktigere klimagass enn CO2, mener Arve Gleissner Gustavsen. Foto:

Av

Jeg sint, Sevaldson? Langt ifra. Og jeg føler meg heller ikke trakassert.

DEL

MeningerDerimot har forskerne, som har brukt mye tid og krefter på å finne en sannhet i sin grunnforskning, fortsatt grunn til å føle seg trakassert når professor Sevaldson vedlikeholder påstanden om juks. Skal begrepet juks tas på alvor, må en se nærmere på det som er oppnådd. Sevaldson synes å vegre seg for dette, så da må jukset knytte seg til andre forhold enn det saklige tekniske, - den etablerte viten.

LES OGSÅ: Pseudovitenskap er juks

Dette er ikke en god situasjon når Sevaldsen, til tross for sin innrømmelse, stiller spørsmål ved bruk av lukkede rom i forsøkene. Dette gjør han selv om dette er godt forklart i forskningsrapporten. Sevaldson etterlyser referanseliste, men burde vite at den ligger helt til slutt i rapporten. Her er det ikke mengden som teller, men kvaliteten. Mangler noen, er det lett å skaffe disse til veie.

LES OGSÅ: Trakassering av forskere

Når det gjelder fagfellevurdering er jeg misforstått, idet jeg refererte til egen erfaring fra patentert forskning innen akustikk der kunden alene hadde det avgjørende ord. Dette er så langt fra populærvitenskap som det er mulig å komme. Det illustreres best ved at resultatene er viktige korrektiver til vår felles forståelse av den sfæren som omgir oss, - vår felles atmosfære. Det internasjonale samfunn kan også slippe unna store og unødvendige kostnader med bedre viten.

LES OGSÅ: Vitenskap og pseudovitenskap

En liten innføring

Som skolemann har fysikeren Seim lagt forholdene godt til rette for at leseren skal forstå hans metoder både i tekst og i grafer. Innledningsvis får vi introduksjon i hvor viktig det er å mestre rammebetingelsen for behandling av gasser ved bruk av lukkede beholdere. Deretter orienteres det om oppvarming av luft, med og uten en varmeabsorberende plate. Dernest er det bruk av forskjellige vinduer for å kunne analysere kombinasjoner av flere gasser som varmes opp, av forskjellige typer varmekilder og vinduer, igjen ved bruk av instruktive grafer. For alle prøvene viste det seg at gasstemperaturen ikke økte med økende temperaturpådrag.

LES OGSÅ: Nå må Tønsbergs Blad skjerpe seg

Som rosinen i pølsa ble så resultatet brukt til å vurdere den metoden som er foreslått av NASA til gransking av temperaturforhold for gassen CO2. Det viste seg da at NASA hadde foreslått en feil metode. NASAs metodebeskrivelse for utprøving er gjengitt i rapporten. Den benyttet så Seim i et beskrevet eksperiment, og det samme gjorde amerikaneren professor Erik Christensen. Begge endte opp med samme resultat, - med økende temperatur på CO2.

LES OGSÅ: Klimagassen CO2 er frikjent: Gir økt matproduksjon og lavere temperatur

NASA på glattisen

Dette er en ganske morsom logisk konstellasjon, men her røpes dessverre inkompetanse.

Det er NASA som er ute på glattisen ved å foreslå en metode som ikke tar hensyn til trykket som ble benyttet under forsøket. Når temperaturøkning er falsk, hjelper det ikke å si at NASA anser CO2 å være en klimagass og den viktigste driveren for global oppvarmning.

I sum betyr dette at CO2 isteden har en heller anonym rolle, der den absorberte varmeenergi ikke beholdes, men reemmiteres i likhet med vanndamp. Det gjøres også oppmerksom på at forholdstallet i volum mellom vanndamp og CO2 er så lite som 1/25. Hvem var det som sa den viktigste driveren? Det er intet som overgår vanndamp i betydning. Det kan samtidig opplyses at NASA nå har fjernet internettadgangen til sin sviktende metode.

LES OGSÅ: Betydningen av vanndamp og skyer som drivhusgass

Ingen varmgang

I Klimarapporten for 2006 ble det postulert at det fantes en oppvarming øverst i troposfæren, i strid med det Seim har avklart med sine forsøk. Ballonger og satellitter har senere ikke kunnet registrere slik varmgang, og Seim fikk rett.

Forskning er krevende, og har derfor behov for både oppmerksomhet og støtte. Likevel, når slik forskning synes å være i motstrid med etablerte forestillinger eller økonomiske interesser, så oppleves aktiv motstand i mange former. Professor Sevaldson føyer seg inn i rekken av slike motstandere, der våpnene i første rekke er av formell karakter, men også ved klart uttrykt mistro endog på det tekniske område der egen inkompetanse erkjennes.

LES OGSÅ: Atmosfærens temperatur styrer naturlig innholdet av CO2 som vist i et 140.000 års perspektiv

Klimapanelet har kommet til at CO2 er en betydelig klimagass slik som også NASA feilaktig formulerte det. Dette er knyttet blant annet til forestillingen om at CO2 akkumulerer temperatur. Den som skal ha noe utbytte av forskningsrapporten bør ha innsikt i temaet. For stor avstand og manglende forståelse er lite fruktbart. Nedvurdering av viten som en ikke har innsikt i virker ugreit på de fleste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags