Reiselivet – på vei mot nullutslipp

Av
DEL

LeserbrevCO₂-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun 3 % prosent av det samlede utslippet fra reiselivsnæringen, viser ny rapport utarbeidet for NHO Reiseliv. Med bedrifter som Hotel Klubben på laget, satser næringen på null utslipp allerede neste år.

Det hersker en rekke påstander om hvor mye norsk reiseliv forurenser, men ser man på fakta er reiselivet i seg selv ikke knyttet til store utslipp. Utfordringen er transportsektoren, men her skjer det en stor omstilling til el-transport. Det er en positiv utvikling på gang, men vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere. Det er en rekke påstander om hvor mye reiseliv forurenser. Skal vi få til en god, faglig diskusjon må vi få fakta på plass over hvor mye utslipp som faktisk kan tilskrives næringen. Derfor har NHO Reiseliv fått utarbeidet en rapport over klimagassutslipp fra norsk reiseliv. Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder og baserer seg på offentlige statistikk, i kombinasjon med et sett av nødvendige forutsetninger for å komme fram til et rimelig anslag for utslipp knyttet til ferie og fritidsreiser.

Regionansvarlig i NHO Reiseliv

Regionansvarlig i NHO Reiseliv Foto:

Mindre utslipp enn jordbruk, industri og olje og gass

Rapporten konkluderer med at samlede CO₂-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er mer enn fire ganger mindre en norsk olje- og gassutvinning (14,6), over tre ganger mindre enn industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4). Det er transportleddet i reiselivet som i all hovedsak står for utslippene når man ser på reiselivet:

• Flyreiser står for 53 prosent
• Cruise står for 16 prosent
• Passasjerskip for 13 prosent
• Bil/camping for 12 prosent
• Overnatting og servering for 3 prosent

CO₂-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun 3 % av samlet utslipp fra reiseliv. Utslippene forventes å falle betydelig etter hvert som alle bytterut oljefyrene med utslippsfrie oppvarmingsløsninger, og bør gå mot null allerede neste år. Rapporten finner at sysselsettingen innenfor overnatting- og servering har økt med 33 prosent siden 2012, mens utslipp av CO₂ har falt med 13 prosent. Næringen har med andre ord klart å øke sysselsettingen, samtidig som utslippene er redusert til nær null.

Grafikk fra NHO Reiseliv

Grafikk fra NHO Reiseliv Foto:

Hotel Klubben

Et eksempel er Hotel Klubben i Tønsberg. Hotellet har helt klart fokus på bærekraft, matsvinn og klima, til tross for at de har et energikrevende gammelt bygg som gir utfordringer i oppussingsperioden. Hotellet driver et matsvinnprosjekt, har bie- og humlehotell og reduserer antall transporter til og fra hotellet gjennom gode bestillingsrutiner. Basert på offisiell statistikk ser vi at reiseliv slipper ut mindre enn norsk jordbruk, langt, langt mindre enn industri og olje- og gassutvinning, og at reiseliv i seg selv ikke er knyttet til store utslipp.

Det som gir utslipp er transport, men omstilling til elektrifisering er i god gang. Utslippene fra fly er en del av EUs kvotehandelssystem, og hele 77 % av passasjertrafikken med fly er en del av EUs kvotehandel. Utslipp til sjøs er ikke regulert av EUs kvotehandel. CO₂-utslipp fra cruiseskip har vokst med 46 prosent fra 2012 til 2018, og er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge. Dette stiller store krav til den norske regjeringen som må sette strenge nasjonale utslippskrav til cruise.

Skal vi få til en konstruktiv debatt og vite hva som faktisk hjelper, må debatten baseres på god, faglig dokumentasjon. La oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. For det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv, selv om vi ikke er ikke i mål. Vårt skatte- og avgiftssystem må for all del ikke endres slik at det blir billigere å dra ut av landet enn å ta ferien i Norge! For dem som bor på et norsk hotell eller spiser på en norsk restaurant neste år, ja de får de en utslippsfri opplevelse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags