Livsviktig klimasøksmål?

SPENNENDE: Av hensyn til bevaring av sårbare og verdifulle arter og at min generasjon skal få et levelig klima håper jeg inderlig at Borgarting Lagmannsrett vil konkludere med at staten har brutt Grunnloven §112, skriver Anne Line Nilsson.

SPENNENDE: Av hensyn til bevaring av sårbare og verdifulle arter og at min generasjon skal få et levelig klima håper jeg inderlig at Borgarting Lagmannsrett vil konkludere med at staten har brutt Grunnloven §112, skriver Anne Line Nilsson. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDenne uka starter Borgarting lagmannsrett ankebehandling av klimasøksmålet. Den norske stat saksøkes for å ha vedtatt oljeutvinning lenger nord og lenger øst i Barentshavet enn noen gang tidligere. Saksøkerne Natur og Ungdom og Greenpeace mener oljeutvinning i disse ny områdene vil medføre alt for stor risiko for miljøskader i natur som i forvaltningsplanen er definert som særlig sårbar og verdifull. Området er et viktig næringsområde for en lang rekke dyrearter som trekkfugl, sjøfugl, sel og hval. I tillegg vill økt volum av Norsk olje og gass bidra til klimaendringer og forurensning der både der den brennes og globalt. Klimasøksmålet handler altså om fare for forringelse av min og fremtidige generasjoners livsgrunnlag.

.

. Foto:Som miljøengasjert jusstudent et det spesielt to ting jeg er spesielt spent på før «klimasøksmålet». Det første er om lagmannsretten vil mene at det er riktig av retten å ta en avgjørelse som avviker fra det som er Stortingsflertallets mening fordi rettigheten til et levelig miljø er så viktig at stortingsmindretallets mening må beskyttes. Det har norske domstoler gjort flere ganger tidligere, og det mener jeg Borgarting lagmannsrett også bør gjøre her. Det er ingenting som er mer grunnleggende viktig for hvert eneste individ enn retten til en levelig klode. Området det er gitt tillatelse til oljeutvinning i er også livsviktig for en lang rekke dyrearter. Samtidig har Norge forpliktet seg til å halvere sine klimagassutslipp før 2030 for at kloden skal være levelig for fremtidige generasjoner.

Det andre jeg følger spent med på er om Borgarting lagmannsrett vil konkludere med at utslipp fra Norsk olje og gass som eksporteres faller inn under Grunnloven §112. Oslo tingrett mente at den ikke gjør det, og bygde sin begrunnelse på at staten ikke kan gjøre noe med utslipp fra Norsk olje og gass i utlandet. En slik måte å argumentere på er en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner ettersom det er staten som kontrollerer hvor mye olje og gass det gis tillatelse til å utvinne på norsk sokkel, og klimagassutslipp er skadelig for dagens innbyggere i Norge og fremtidige generasjoner uansett hvor på jorda oljen og gassen brennes.

Av hensyn til bevaring av sårbare og verdifulle arter og at min generasjon skal få et levelig klima håper jeg inderlig at Borgarting Lagmannsrett vil konkludere med at staten har brutt Grunnloven §112.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags