Vi vil ha en fremtidsrettet og klimavennlig kommune!

Av

Tønsberg Arbeiderparti vil bidra til det grønne skiftet.

DEL

LeserbrevÅ begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Arbeiderpartiet var en sterk pådriver for å utarbeide en klima- og energiplan for 2018-2028. Kommunen er en helt sentral aktør i klima- og miljøpolitikken. Vi vil at kommunen skal gå foran og trappe opp ambisjonsnivået i klimapolitikken ved å sikre at planen følges.

Arbeiderpartiet vil at kommunen skal samarbeide med innbyggerne og bedriftene slik at hver og en tar miljøvennlige valg og bidrar til kutt i klimagasser. Vi skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig. I 2030 skal vi slippe ut 40 prosent mindre klimagasser enn i 1990, og målet er å være karbonnøytral i 2050.


I høst fikk vi et skremmeskudd fra FNs klimapanel, en ny rapport som viser at 2 graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Derfor må vi handle lokalt og tenke globalt.

LES OGSÅ: Biogass-samarbeid fikk stor pris: – Jeg er utrolig stolt av arbeidet vi har fått til

Krav til byggeprosjekter
 

Vi må sikre at det stilles krav til utbyggere ved nye byggeprosjekter at de treffer tiltak som forebygger klimaendringene. Kommunen må tenke helhetlig og miljøvennlig arealplanlegging for å møte utfordringer i vekstområdene. Det vil stilles krav til utbyggere ved boligprosjekt om «grønne tak» og blågrønne løsninger for å redusere overvann.


Vi vil sikre at klimatilpasning tas med i plan- og byggesaksbehandling og i all kommunal drift.  Sårbare områder i kommunen må kartlegges og at risikoen for klimarelaterte utfordringer må analyseres. Når vi planlegger nye bo- og næringsområder, må vi tilrettelegge for kollektive transportløsninger og miljøvennlige bygg. Når større utbyggingsprosjekt skal godkjennes, vil vi stille høyere krav til energieffektive bygg, ha fjernvarme der det er mulig i boligprosjekter, eller solenergi og nullutslippshus. I det nye sykehjemmet på Hogsnes vil vi ha bergvarme.

LES OGSÅ: Her vil politikerne bygge nesten 50 heldøgnsbemannede omsorgsplasser

Tønsberg Arbeiderparti vil arbeide for reine vassdrag og reine strender, som er frie for plast, og for fremtiden vil vi bruke miljøvennlig dekke i idrettsanlegg.

Dersom nye Tønsberg kommune og deres innbyggere bidrar sammen med oss til det «grønne skifte», må alle sammen starte nå for å omstille oss.
Tønsberg Arbeiderparti går til valg på å gå foran i det «grønne skifte» for fremtidens generasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags