Etter at Høyre og Fremskrittspartiet kom i regjering har de foreslått store endringer med negative konsekvenser for deg som er arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven er en av våre viktigste lover og en bærebjelke i den norske modellen. Loven må forsterkes og fornyes for å møte endringene i arbeidslivet. Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv med familie og færre falle utenfor.

Arbeiderpartiet går til valg på en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Vi vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven, ved å styrke organisert arbeidsliv og tilsynsmyndighetene. Samtidig sikrer vi seriøse arbeidsforhold, ved å stille strengere krav til arbeidsgivere og å opprette et seriøsitetsregister. Ap vil også be det offentlige ta mer ansvar, blant annet ved å bruke innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. 

Fast jobb hovedregel

Ap vil igjen gjøre fast stilling til hovedregelen. Vi vil også fjerne muligheten til å bruke arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag, og såkalte nulltimerskontrakter. Vi skal gjøre det tydelig i lov og forskrifter hva det vil si å være arbeidstaker, og hva det vil si å være arbeidsgiver. Styrke retten til heltid og styrke fortrinnsretten til økt stilling. Dette er ting som vil komme alle som ønsker trygge og stabile jobber til gode.

Ap vil innføre kollektiv søksmålsrett i saker der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Samtidig skal norsk lov gjelde for all aktivitet utført fra fartøy i tilknytning til petroleumsvirksomhet.

Handlingsplanen for et seriøst arbeidsliv og organisert arbeidsliv inkluderer også arbeidet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Den vil samtidig sikre et mer anstendig lønnsgulv i alle bransjer der en eller begge parter mener det er behov for det, gjennom å forenkle og forsterke allmenngjøring av tariffavtalen.

AP vil gjøre det viktigste i Norge til det viktigste i politikken. Norges største utfordring de neste ti årene er å få flere i jobb, og å skape flere arbeidsplasser i et trygt og ryddig arbeidsliv. Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktigst for Ap, fordi det er viktigst for Norge.