Arbeidsledigheten går sakte, men sikkert nedover i Vestfold, og trenden er i tråd med hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg også i resten av landet. Det er gledelige tall, som betyr noe for hver eneste person som kommer tilbake til arbeidslivet.

Det siste Norge trenger nå er et skatteeksperiment fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som vil resultere i en vanskeligere hverdag for både bedrifter og for folk flest.

I mai gikk arbeidsledigheten ned to prosent i Vestfold. Fylkesdirektør i Nav, Steinar Hansen, har sagt til flere Vestfold-aviser i starten av juni at vi ikke har sett en slik nedgang i ledigheten siden desember 2015, hvor det særlig er verdt å merke seg nedgangen i antall permitteringer og at det er flere ledige stillinger enn før.

Arbeidsmarkedet er i bedring, og viser at tiltakene som Frp har fått gjennomslag for i regjering gir resultater.

Samtidig skal ethvert politisk parti være forsiktig med å ta æren for hvordan det går i arbeidsmarkedet. Fremtiden skapes, den vedtas ikke av politikere. Derfor er det viktig at næringslivet får forutsigbare rammebetingelser å forholde seg til, slik at langsiktige investeringer som gir nye arbeidsplasser på sikt kan gjennomføres.

Ap-regjering = mer skatt

Det siste norske bedrifter trenger er skatteskjerpelser, slik Arbeiderpartiet har lovet å gjennomføre dersom de kommer i regjering. 15 milliarder kroner i økte utgifter for bedrifter og folk flest er oppskriften på å få færre arbeidsplasser og flere permitteringer, i en tid hvor svært små marginer skal til for å snu en god trend i arbeidsmarkedet.

Frp/Høyre-regjeringen har styrt Norge trygt gjennom de siste fire årene, i en krevende tid med flyktningkrise og det verste oljeprisfallet på 30 år. Det er derfor gledelig å se at det nå er tegn til bedring i norsk økonomi. Ledigheten er på vei ned, veksten i økonomien er på vei opp og flere kommer i jobb. Det viser at vår politikk virker.

Må fortsette skattekutt

FrP i regjering bygger landet for folk i dag, så vel som for kommende generasjoner. Regjeringen har gjennomført to tiltakspakker på nærmere 10 milliarder kroner, noe som har gitt gode resultater. Men for at det skal skapes flere arbeidsplasser rustet for fremtiden, er det først og fremst hvilke rammer som ligger til grunn for å skape nye bedrifter i Norge politikere kan gjøre noe med. Jeg vil at det skal bli enklere, ikke vanskeligere å skape nye levedyktige arbeidsplasser i Norge.

Skattene og avgiftene må ned for både å sikre bedriftenes lønnsomhet slik at de får skapt nye jobber, men også fordi det gjør at folk flest får beholde litt mer av sine egne opptjente penger. Formuesskatten må fjernes, fordi den hemmer norsk næringsliv, og favoriserer utenlandske bedriftseiere.

For å lykkes med nødvendig omstilling må vi legge til rette for nye, lønnsomme arbeidsplasser. Vi skal bygge landet, og skape verdens beste velferdssamfunn. Da må vi skape mer, ikke skatte mer.