Norge er best når det gjelder bruken av antibiotika til dyr, i dyrefôr og i matproduksjon. Vi er et av de landene som bruker minst antibiotika. Men på humansiden ligger vi på 11. plass i Europa. Det er for dårlig!

Det er klar sammenheng mellom bruk av antibiotika og utvikling av multiresistente bakterier. Antibiotikaresistens fører til økt sykelighet, økt dødelighet og økte kostnader. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem og en trussel på lik linje med terror og klimaforandringer.

Situasjonen i Norge er ikke av de mest alvorlige, men kan bli det hvis vi ikke har fokus på forebygging og er bevisste bruken av antibiotika i norsk helsevesen. I tillegg må vi selvfølgelig opprettholde den gode trenden på dyresiden. Det er en selvfølge for Senterpartiet at vekstfremmende midler i dyrefôr fortsatt skal være forbudt.

Skal få bruken ned

I Norge har vi en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Her er ett av målene at den totale bruken av antibiotika i befolkningen skal ned 30 pst. fra 2012 til 2020. For å bekjempe antibiotikaresistens er det viktig med fokus på bruk av antibiotika i både mat og fôr.

Jeg ønsker at mine barn skal vokse opp og ha mulighet til å få antibiotika dersom de blir virkelig syke. Jeg vil at vi skal fortsette å kunne gjennomføre kreftbehandling, kirurgiske inngrep og organtransplantasjoner, men dette kan bli vanskelig, ja umulig, dersom vi ikke bremser utviklingen av antibiotikaresistens. Derfor mener jeg, og Sp, at alle matvarer som inneholder antibiotika må merkes, slik at dette kommer tydelig fram.